diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Ֆինանսական մենեջմենթ

Ֆինանսական ռիսկերի կառավարում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Ֆինանսական ռիսկերը և դրանց կառավարման մեթոդները միջազգային պրակտիկայում
1.1 Ֆինանսական ռիսկերի կառավարման Ռուսաստանի փորձը
1.2 Ֆինանսա...

Էջ 52 Գին 23000 Դիտել

Անվճարունակության գործընթացի կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Անվճարունակության տնտեսական բովանդակությունը
«Անվճարունակություն» հասկացության էությունը և հիմնական պատճառները
1.2 Անվճարունակության ա...

Էջ 68 Գին 28000 Դիտել

Ֆինանսական ռիսկերը և դրանց կառավարման կառուցակարգերն ու գործիքակազմը ՀՀ ընկերություններում («Կիլիկա գարեջուր» ՓԲԸ-ում)

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Կազմակերպության ֆինանսական ռիսկերի կառավարման մեթոդական հիմքերը
1.1. Կազմակերպության ֆինանսական ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման առանձնահատ...

Էջ 64 Գին 28000 Դիտել

Կազմակերպության ֆինանսական կառավարման հիմնախնդիրները, մեթոդները և գործիքները

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Ֆինանսական վերլուծության և պլանվորման տեսամեթոդաբանական մոտեցումները
1.1 Ֆինանսական կառավարման նշանակությունը, սկզբունքները և խնդիրնե...

Էջ 66 Գին 30000 Դիտել