diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Ռեֆերատներ Կուրսայիններ Դիպլոմայիններ և այլ գիտական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Ռեֆերատ Բանկային գործ

Իրացվելիության ռիսկի սահմանումը

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Ներածություն
1.Իրացվելիության ռիսկի սահմանումը, հասկացությունը
2.Իրացվելիության ռիսկի գնահատման սթրես-թեստեր
Եզրակացություն
Օգտագ...

Էջ 16 Գին 2.500 Դիտել

Աճուրդային վաճառքի կազմակերպումը

Միջազգային պրակտիկայում օգտագործում ենք առևտրի կազմակերպմա չորս եղանակ: Դրանք են` աճուրդ, մասնագետներով կազմակերպվող համակարգ, մարքեթմեյքերների գնանշման համակարգ, հայտային կամ, այլ կերպ ասած, էլոկտրոն...

Էջ 4 Գին 800 Դիտել

ԱրՔա միասնական վճարային համակարգի ձևավորումը, կառուցվածքը և մատուցվող ծառայությունները

-

Էջ 6 Գին 1.000 Դիտել

Հայաստանի Հանրապետության բանկային իրավունքի առարկան, սկզբունքները, համակարգը և աղբյուրները

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Բանկային իրավունքի առարկայի և կարգավորման մեթոդի հասկացությունը
2. Բանկային իրավունքի տեղը ՀՀ իրավունքի համակարգում, կապը իրավունքի մյուս ճյուղերի ...

Էջ 15 Գին 4500 Դիտել

Բանկային գործունեություն իրականացնող մարմինների համակարգը և իրավական վիճակի առանձնահատկությունները

Բովանդակություն
Ներածություն
1. ՀՀ Կենտրոնական բանկի կարգավիճակի իրավական առանձնահատկությունները
2. ՀՀ առևտրային բանկերի գործունեության իրավական ռեժիմը
Եզրակացություն
...

Էջ 15 Գին 4500 Դիտել

ՀՀ բանկային գործունեության իրավական կարգավորումը ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Բանկային գործունեության տնտեսական և իրավական հիմքերը
2. Բանկային գործունեության հասկացությունը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականությա...

Էջ 12 Գին 3600 Դիտել

Ռեֆերատ Բանկային գործ թեմայով կարող եք պատվիրել diplom.am կայքում: Ռեֆերատ Բանկային գործ բաժնում ավելացվող աշխատանքների համար պլան և գրականության ցանկ կարող եք առաջարկել ինքներդ, ինչպես նաև կարող եք հետևել մեր մասնագետների խորհրդին: Ռեֆերատների պատրաստումը տևում է շատ կարճ, արդյունքում խնայում եք ժամանակ և ունենում եք որակյալ ռեֆերատներ, կուրսայիններ, դիպլոմայիններ: Կարող եք նաև բաժանորդագրվել և ստանալ Ռեֆերատ Բանկային գործ բաժնում ավելացվող բոլոր աշխատանքների վերաբերյալ ծանուցում: Ռեֆերատ Բանկային գործ բաժնում տեղադրված բոլոր աշխատանքները գրվում են անհատական և ունեն բարձր որակ: Diplom.am կայքը պատասխանատվություն է կրում բոլոր գիտական աշխատանքների որակի համար: