diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Հաշվապահական հաշվառում

Ծախսումների հաշվառումը և վերլուծությունը

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Ծախսումների էությունը և դասակարգման տեսական և մեթոդական հիմքերը
1.1 Ծախսումների տնտեսական բովանդակությունը և կառուցվածքը
1.2 Ծ...

Էջ 60 Գին 24000 Դիտել

Հարկային հաշվապահությունը շինարարական կազմակերպություններում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Շինարարական բիզնեսը որպես հարկման առանձնահատուկ օբյեկտ
1.1.Շինարարական բիզնեսի մասնակիցները և նրանց փոխհարաբերությունները
1.2....

Էջ 66 Գին 24000 Դիտել

Կրեդիտորական պարտքեր

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Կրեդիտորական պարտքերի տնտեսական բովանդակությունը
1.1 Կրեդիտորական պարտքերի էությունը, վերլուծության նշանակությունը
1.2 Կրեդիտո...

Էջ 64 Գին 25600 Դիտել

Հաշվապահական հաշվառումը միջազգային առևտրում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ I Ձեռնարկության հաշվապահական հաշվետվություն
1.1. Հաշվապահական հաշվետվություն հասկացությունը, կազմը և ընդհանուր պահանջները
1.2. Հաշվապահակ...

Էջ 66 Գին 26400 Դիտել

Ոչ նյութական ակտիվների հաշվառումը համաձայն ՖՀՄՍ-ների

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1. Ոչ նյութական ակտիվների էությունը, մեկնաբանությունը

1.1. Ոչ նյութական ակտիվների ներկայացումը ոչ ընթացիկ ակտիվների համա...

Էջ 50 Գին 25․000 Դիտել

Սեփական կապիտալի հաշվառումը

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ 1. ՍԵՓԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ

1.1. Սեփական կապիտալի տնտեսագիտական բովանդակությունը
1....

Էջ 60 Գին 30․000 Դիտել

Գործառնական գործունեությունից եկամուտների հաշվառումը

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Գլուխ 1. Եկամուտների տնտեսական բովանդակությունը

1.1. Եկամուտների հաշվառման նշանակությունը և խնդիրները
1.2. Եկամուտն...

Էջ 50 Գին 25․000 Դիտել

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվության վերլուծական հատկանիշները

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ


ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԼՈՒԽ 1. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
1.1. Ֆինանսական հաշվետվությունների կազմը և ներկայացման կարգը 1.2.Ֆինա...

Էջ 70 Գին 24.500 Դիտել

Ֆինանսական ակտիվների հաշվառումը և վերլուծությունը

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Ֆինանսական ակտիվների տնտեսագիտական բովանդակությունը

1.1.Ֆինանսական ակտիվների էությունը, սահմանումը և չափումը
1.2.Ֆինան...

Էջ 70 Գին 24.500 Դիտել

Ֆինանսական պարտավորությունների ճանաչումը, չափումը և դասակարգումը

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1. Պարտավորությունների տնտեսագիտական բովանդակությունը
1.1.Պարտավորությունների հասկացությունը
1.2.Պարտավորությունների դասա...

Էջ 70 Գին 24.500 Դիտել
12