diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Հաշվապահական հաշվառում

Ոչ նյութական ակտիվների հաշվառումը համաձայն ՖՀՄՍ-ների

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1. Ոչ նյութական ակտիվների էությունը, մեկնաբանությունը

1.1. Ոչ նյութական ակտիվների ներկայացումը ոչ ընթացիկ ակտիվների համա...

Էջ 50 Գին 25․000 Դիտել

Սեփական կապիտալի հաշվառումը

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ 1. ՍԵՓԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ

1.1. Սեփական կապիտալի տնտեսագիտական բովանդակությունը
1....

Էջ 60 Գին 30․000 Դիտել

Գործառնական գործունեությունից եկամուտների հաշվառումը

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Գլուխ 1. Եկամուտների տնտեսական բովանդակությունը

1.1. Եկամուտների հաշվառման նշանակությունը և խնդիրները
1.2. Եկամուտն...

Էջ 50 Գին 25․000 Դիտել

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվության վերլուծական հատկանիշները

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ


ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԼՈՒԽ 1. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
1.1. Ֆինանսական հաշվետվությունների կազմը և ներկայացման կարգը 1.2.Ֆինա...

Էջ 70 Գին 24.500 Դիտել

Ֆինանսական ակտիվների հաշվառումը և վերլուծությունը

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Ֆինանսական ակտիվների տնտեսագիտական բովանդակությունը

1.1.Ֆինանսական ակտիվների էությունը, սահմանումը և չափումը
1.2.Ֆինան...

Էջ 70 Գին 24.500 Դիտել

Ֆինանսական պարտավորությունների ճանաչումը, չափումը և դասակարգումը

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1. Պարտավորությունների տնտեսագիտական բովանդակությունը
1.1.Պարտավորությունների հասկացությունը
1.2.Պարտավորությունների դասա...

Էջ 70 Գին 24.500 Դիտել

Շրջանառու միջոցների հաշվառումը

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1. Շրջանառու միջոցների տնտեսական բովանդակությունը
1.1 Շրջանառու միջոցների հասկացությունը, դերը կազմակերպության գործունեության ան...

Էջ 65 Գին 22.750 Դիտել

Սեփական կապիտալի օգտագործման արդյունավետության վերլուծությունը

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Սեփական կապիտալի տնտեսական բովանդակությունը
1.1. Սեփական կապիտալի էությունը և վերլուծության նշանակությունը
1.2. Սեփական կապիտ...

Էջ 62 Գին 22.000 Դիտել

Ակցիզային հարկ հաշվարկումը և վճարումը

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1.Հարկերի տնտեսական բովանդակությունը
1.1.Հարկերի էությունը և անհրաժեշտությունը
1.2.Հարկերի դասակարգումը
Գլուխ 2. Ակցիզային...

Էջ 71 Գին 24.850 Դիտել

Գործառնական գործունեությունից եկամուտների ֆինանսական հաշվառումը

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Գլուխ 1.Եկամուտների տնտեսական բովանդակությունը
1.1.Եկամուտների հաշվառման նշանակությունը և խնդիրները
1.2.Եկամուտների հաշվառման խնդիրները...

Էջ 50 Գին 17.500 Դիտել
12