diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Ռեֆերատներ Կուրսայիններ Դիպլոմայիններ և այլ գիտական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Ռեֆերատ Կոմերցիա

eBay

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Ներածություն
1. Ծրագրավորողներից ձեռնարկատերեր: Ձևավորման և զարգացման պատմություն
2. Կորպորացիաներ
3. Հետաքրքիր փաստեր
Եզրակացութ...

Էջ 13 Գին 2.000 Դիտել

Շուկայի ուսումնասիրությունը և վերլուծությունը

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Շուկայի ընդհանուր բնութագիրը
2. Շուկան բնութագրող քանակական ցուցանիշների
վերլուծությունը
3. Շուկայի մրցակցային ցուցանիշների վերլու...

Էջ 17 Գին 5100 Դիտել

Վարձակալման և ֆինանսական վարձակալման գործառնություններ

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Վարձակալման էությունը, տեսակները, ֆինանսական վարձակալություն կամ լիզինգ
2. Վարձակալության և լիզինգային գործառնությունների օբյեկտները և սուբյեկտներ...

Էջ 17 Գին 5100 Դիտել

Առևտրային բանակցությունների նախապատրաստում

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Առևտրային բանակցությունների նախապատրաստման գործընթացի բովանդակությունը
2. Առևտրային տարբեր բանակցությունների նախապատրաստման առանձնահատկությունները...

Էջ 13 Գին 3900 Դիտել

Բանակցությունների էությունը և խնդիրները

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Բանակցությունները որպես կառավարչական գործունեության բաղկացուցիչ մաս
2. Գործարար հանդիպումների ծրագրավորումը
3. Բանակցային գործընթացի ընդհանո...

Էջ 17 Գին 5100 Դիտել

Ռեֆերատ Կոմերցիա թեմայով կարող եք պատվիրել diplom.am կայքում: Ռեֆերատ Կոմերցիա բաժնում ավելացվող աշխատանքների համար պլան և գրականության ցանկ կարող եք առաջարկել ինքներդ, ինչպես նաև կարող եք հետևել մեր մասնագետների խորհրդին: Ռեֆերատների պատրաստումը տևում է շատ կարճ, արդյունքում խնայում եք ժամանակ և ունենում եք որակյալ ռեֆերատներ, կուրսայիններ, դիպլոմայիններ: Կարող եք նաև բաժանորդագրվել և ստանալ Ռեֆերատ Կոմերցիա բաժնում ավելացվող բոլոր աշխատանքների վերաբերյալ ծանուցում: Ռեֆերատ Կոմերցիա բաժնում տեղադրված բոլոր աշխատանքները գրվում են անհատական և ունեն բարձր որակ: Diplom.am կայքը պատասխանատվություն է կրում բոլոր գիտական աշխատանքների որակի համար: