diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Քրեական դատավարություն

Անչափահասների դեմ կատարվող սեռական բնույթի հանցագործություններ

Բովանդակություն
Նախաբան

Գլուխ 1. Անչափահասների դեմ կատարվող սեռական բնույթի հանցագործությունների քրեաիրավական բնութագիրը
Անչափահասների դեմ կատարվող սեռական բնույթի հանցագո...

Էջ 58 Գին 21000 Դիտել

Հոգեկան խիստ հուզմունքի վիճակում կատարված սպանություն

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Աֆեկտի հասկացությունը և տեսակները
1.1. Աֆեկտի հասկացությունը
1.2. Աֆեկտի տեսակները

Գլուխ 2. Հոգեկան խիստ հուզմո...

Էջ 52 Գին 21000 Դիտել

Պատգամավորների սահմանադրաիրավական կարգավիճակը

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ I Խորհրդարանական ընտրություններում պատգամավորության թեկնածուների իրավական կարգավիճակի հիմունքները

Գլուխ II Պատգամավորների սահման...

Էջ 60 Գին 24000 Դիտել

Մրցակցությունը քրեական դատավարությունում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1 Մրցակցության` որպես քրեական դատավարության սկզբունքի նշանակությունը, հասկացությունը, էությունն ու հատկանիշները
1. Մրցակցության սկզբունք...

Էջ 59 Գին 23000 Դիտել

Մեղադրյալի ու կասկածյալի պաշտպանության իրավունքը և ապահովումը

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ I Կասկածյալի և մեղադրյալի պաշտպանության իրավունքի ընդհանուր բնութագիրը
1. Կասկածյալի և մեղադրյալի պաշտպանության իրավունքի հասկացությունն...

Էջ 62 Գին 23000 Դիտել

Ապացույցները քրեական դատավարությունում

Բովանդակություն
Ներածություն
ԳԼՈՒԽ 1. Ապացույցները քրեական դատավարությունում
1.1 Ապացուցման հասկացությունը և ընդհանուր բնութագիրը
1.2 Ապացույցների թույլատրելիության հասկացո...

Էջ 50 Գին 40000 Դիտել