diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Տնտեսական գործունեության վերլուծություն

Դեբիտորական պարտքերի վերլուծություն

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Դեբիտորական պարտքերի տնտեսական բովանդակությունը
1.1.Դեբիտորական պարտքերի էությունը և բովանդակությունը
1.2.Դեբիտորական պարտքերի դասակար...

Էջ 60 Գին 25000 Դիտել

Նյութական պաշարների կառավարումը («Ջերմուկ Գրուպ» փակ բաժնետիրական ընկերության օրինակով)

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Նյութական պաշարների ձևավորման մեթոդաբանական հիմքերը
1.1 Նյութական պաշարների էությունը, տեսակները և ֆունկցիաները
1.2 Նյութակն պ...

Էջ 67 Գին 26800 Դիտել

Ֆինանսական ակտիվների վերլուծությունն ու կառավարումը ՀՀ առևտրային բանկերում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. ՀՀ բանկերում ֆինանսական ակտիվների և արժեթղթային գործառնությունների կառավարումը
1.1. ՀՀ արժեթղթերի տեսակներն ու արժեթղթային գործառնութ...

Էջ 60 Գին 25000 Դիտել

Արտադրանքի ծավալի վրա ազդող գործոնները

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ I Արտադրանքի ծավալի տեղաշարժերը ՓԲԸ – ում
1. Արտադրական ծրագրի բնաիրային ցուցանիշները ՓԲԸ – ում
2. Արտադրանքի տեսականու վերլուծ...

Էջ 55 Գին 22000 Դիտել

ՀՀ հողային ռեսուրսների օգտագործման վերլուծություն

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Հողային ռեսուրսները և դրանց կառուցվածքը
1.1 Հողային ռեսուրսները, դրանց տեսակները: ՀՀ հողային ֆոնդի կառուցվածքը և դինամիկան
1.2...

Էջ 55 Գին 22000 Դիտել

Анализ факторов конкурентоспособности предприятия ООО “Ануш”

Բովանդակություն
Введение

Глава 1. Теоретические аспекты понятия конкуренции и ее видов
1.1 Понятие и экономическая сущность конкуренции
1.2. Виды конкуренции
...

Էջ 35 Գին 14000 Դիտել

Դեբիտորական պարտք և շրջանառու ակտիվների կառավարում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Շրջանառու ակտիվների կառավարումը
1.1. Ֆինանսական կառավարման առանձնահատկությունները կազմակերպություններում
1.2. Շրջանառու ակտիվն...

Էջ 65 Գին 24000 Դիտել

Պահուստների ձևավորման և օգտագործման վերլուծություն

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Պահուստների տնտեսագիտական բովանդակությունը
1.1 Պահուստների էությունը, տեսակները, դերը և նշանակությունը, սկզբունքները
1.2 Պահու...

Էջ 50 Գին 20000 Դիտել

Ոչ ընթացիկ պարտավորություններ

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Ոչ ընթացիկ պարտավորությունների բովանդակությունը և վերլուծության նշանակությունը
1.1 Ոչ ընթացիկ պարտավորությունների բովանդակությունը Էջ 65 Գին 28000 Դիտել

Տնտեսական շահույթը և դրա վերլուծությունը

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Շահույթի տնտեսական բովանդակությունը, պլանավորումը և բաշխումը
1.1 Շահույթի տնտեսագիտական բովանդակությունը և դրսևորման ձևերը
1.2...

Էջ 62 Գին 27000 Դիտել
12