diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Տնտեսական գործունեության վերլուծություն

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ ԵՎ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԼՈՒԽ 1. ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

1.1. Եկամուտների տնտեսագիտական էությունը, դերն ու նշանակությունը
1.2. ...

Էջ 60 Գին 30.000 Դիտել

Եկամուտների դասակարգումը և վերլուծությունը

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ 1. ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
1.1.Եկամուտների տնտեսագիտական էությունը, դերն ու նշանակությունը
1.2.Եկամուտների դասակա...

Էջ 63 Գին 22.000 Դիտել

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ


1. Ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների կազմի և կառուցվածքի վերլուծություն
2. Ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների շահութաբերության վերլուծություն
3. Ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների շրջանա...

Էջ 33 Գին 8.000 Դիտել