diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Ներդրումներ

Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներ-տնտեսական աճ փոխազդեցության դրսևորումները ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների դերը տնտեսոթւյան զարգացման համատեքստում
1.1. Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները՝ որպես ձեռնարկատիրական կ...

Էջ 68 Գին 27500 Դիտել

Ձեռնարկության ներդրումային գործունեության խթանման հիմնահարցերը ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Ձեռնարկության ներդրումային գործունեության կազմակերպման տեսական մեթոդաբանական հիմնահարցերը
1.1 Ձեռնարկությունում ներդրումների տնտեսագի...

Էջ 59 Գին 23600 Դիտել