diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Ֆինանսներ

Ուղղակի հարկերի դերը պետական բյուջեի եկամուտների կազմում և նրանց տեսակարար կշռի բարձրացման հավանական ուղիները

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1.Պետական բյուջեի եկամուտների կառուցվածքում ուղղակի հարկերի նշանակությունը
1.1 Պետական բյուջեի հարկային եկամուտները
1.2 Ուղղակի հ...

Էջ 67 Գին 26800 Դիտել

ԵՄ բյուջեի կատարման և վերահսկողության հիմնախնդիրներն ու արդյունավետությունը

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Բյուջեի Էությունը և ձևավորման հիմնական սկզբունքները
1.1 Բյուջեի էությունը և առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
1.2 Եվրոմիության բյո...

Էջ 62 Գին 25000 Դիտել

Վարկային գործընթացի առանձնահատկությունները և կատարելագործման ուղիները «Հայբիզնեսբանկի» օրինակով

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Վարկը և վարկային հարաբերությունները
1.1 Վարկերի տնտեսագիտական էությունը և ձևերը
1.2 Վարկի տեսակները և նշանակությունը
Էջ 70 Գին 28000 Դիտել

Արժեթղթերի շուկայի կառավարման հիմնախնդիրները ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի պայմաններում (ՀՀ նյութերով)

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Արժեթղթերի շուկան` որպես երկրի ֆինանսական համակարգի կաևորագույն օղակ
1.1 Արժեթղթերի շուկայի էությունը և առանձնահատկությունները
...

Էջ 67 Գին 26000 Դիտել

Արժեթղթերի շուկայի կառավարման հիմնախնդիրները ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի պայմաններում (ՀՀ նյութերով)

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Արժեթղթերի շուկան` որպես երկրի ֆինանսական համակարգի կաևորագույն օղակ
1.1 Արժեթղթերի շուկայի էությունը և առանձնահատկությունները
...

Էջ 67 Գին 29000 Դիտել