diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Հարկեր հարկային քաղաքականություն

Փոքր բիզնեսի զարգացման արդի հիմնախնդիրները մանրածախ առևտրում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Փոքր բիզնեսի էությունը, նշանակությունը և դրա զարգացման հեռանկարները
1.1 Փոքր բիզնեսի էությունը և զարգացման միտումները
1.2. ՀՀ Փոքր բիզ...

Էջ 64 Գին 25000 Դիտել

ՓՄՁ փոքր և միջին ոլորտի հարկային և մաքսային բարենպաստ միջավայրի ձևավորման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 2. ՓՄԲ աջակցության ենթակառուցվածքային միջազգային փորձը
2.1 ՓՄՁտնտեսությունը Ֆրանսիայում
2.2 ՓԲ աջակցության ենթակառուցվածքների ներքին և ար...

Էջ 49 Գին 19600 Դիտել

Բնօգտագործման և շրջակա միջավայրի պահպանության արտոնագրապայմանագրային կարգավորման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Բնօգտագործման և շրջակա միջավայրի պահպանության կարգավորումը ՀՀ-ում
1.1 Բնօգտագործման և շրջակա միջավայրի պահպանության մեթոդները, սկզբու...

Էջ 66 Գին 27000 Դիտել

ՀՀ-ում կիրառվող ուղղակի հարկերը և դրանց բարեփոխման նպատակահարմարությունը

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1.Հարկերի դերը տնտեսական համակարգում
1.1.Հարկային համակարգի ձևավորման փուլերը ՀՀ-ում
1.2.Հարկերի էությունը և հարկման սկզբունքները...

Էջ 53 Գին 22000 Դիտել

ԱԱՀ զարգացման հեռանկարները ՀՀ հարկային համակարգում

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ 1. ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔԸ ԵՎ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ
1.1. Հարկային համակարգի բարեփոխումների անհրաժեշտությունը և կենսագործման արդյ...

Էջ 65 Գին 20.000 Դիտել