diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Ռեֆերատներ Կուրսայիններ Դիպլոմայիններ և այլ գիտական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Ռեֆերատ Ապահովագրական գործ

Ապահովագրության իրավական հիմքերը

Բովանդակություն
Ներածություն
1.Իրավական կարգավորումը ապահովագրության ոլորտում
2.Ապահովագրական իրավահարաբերությունների ծագումն ու դադարեցումը
3.Ապահովագրական պայմանագրերի օբ...

Էջ 15 Գին 4500 Դիտել

Ապահովագրական մարքեթինգ

Բովանդակություն
Ներածություն
1.Ապահովագրական մարքեթինգի էությունը
2.Մարքեթինգի կազմակերպման համակարգը
3.Ապահովագրական մարքեթինգի ծառայությունը
4.Ապահովագրության գովա...

Էջ 18 Գին 5400 Դիտել

Ապահովագրական գործունեության կազմակերպչական հիմունքները

Բովանդակություն
Ներածություն
1.Ապահովագրության կազմակերպչական համակարգը
2.Ապահովագրության մասնակիցները
3.Ապահովագրական միջնորդները
Եզրակացություն
Օգտագործված ...

Էջ 15 Գին 4500 Դիտել

Սոցիալական ապահովագրության համակարգի ձևավորման անհրաժեշտությունը շուկայական տնտեսության պայմաններում

Բովանդակություն
Ներածություն
1.Շուկայական տնտեսության առանձնահատկությունները:
2.Սոցիալական պաշտպանության էությունը շուկայական տնտեսության պայմաններում
Եզրակացություն
...

Էջ 12 Գին 3600 Դիտել

Ապահովագրական գործի էվոլուցիան

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Ապահովագրական գործի ծագման նախադրյալները և զարգացման փուլերը
2. Ապահովագրական շուկայի էությունը
3. Ապահովագրության դասակարգումը
4....

Էջ 18 Գին 5400 Դիտել

Ռեֆերատ Ապահովագրական գործ թեմայով կարող եք պատվիրել diplom.am կայքում: Ռեֆերատ Ապահովագրական գործ բաժնում ավելացվող աշխատանքների համար պլան և գրականության ցանկ կարող եք առաջարկել ինքներդ, ինչպես նաև կարող եք հետևել մեր մասնագետների խորհրդին: Ռեֆերատների պատրաստումը տևում է շատ կարճ, արդյունքում խնայում եք ժամանակ և ունենում եք որակյալ ռեֆերատներ, կուրսայիններ, դիպլոմայիններ: Կարող եք նաև բաժանորդագրվել և ստանալ Ռեֆերատ Ապահովագրական գործ բաժնում ավելացվող բոլոր աշխատանքների վերաբերյալ ծանուցում: Ռեֆերատ Ապահովագրական գործ բաժնում տեղադրված բոլոր աշխատանքները գրվում են անհատական և ունեն բարձր որակ: Diplom.am կայքը պատասխանատվություն է կրում բոլոր գիտական աշխատանքների որակի համար: