diplom.am

077 42 73 23 Հասցե՝ Նալբանդյան 43/3 1-ին տաղավար email` info@diplom.am

Ռեֆերատներ Կուրսայիններ Դիպլոմայիններ և այլ գիտական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Ռեֆերատ Հասարակական գիտություններ այլ

Դասի պլան` Օշականյան հյուրընկալություն, Արագածի աղբյուրները

Համակցված դաս (ԽԻԿ համակարգով)

Ամսաթիվ՝ 03.07.2014թ.
Դասարանը՝ IV դասարան
Առարկան՝ մայրենի
Դասի տիպը՝ Համակցված դաս (ԽԻԿ համակարգով)
Դասի տևող...

Էջ 7 Գին 1.000 Դիտել

ԱՄՆ-ն ամերիկյան երազանքի և դեմոկրատիայի երկիր: Մարդու իրավունքի հռչակագիր

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Ներածություն
1. ԱՄՆ-ն ամերիկյան երազանքի և դեմոկրատիայի երկիր
2. Մարդու իրավունքների հռչակագիրը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրական...

Էջ 13 Գին 1.850 Դիտել

Վասիլի Իվանովիչ Սուրիկովի կյանքն ու գործունեությունը

Օգտագործված գրականության ցանկ


1. Художники родного края. Информационно-библиографическое издание, Министерство культуры Красноярского края, Красноярская краевая детская библиоте...

Էջ 6 Գին 900 Դիտել

Արխիվացում

Ժամանակի ընթացքում սկավառակների ինֆորմացիան հնանում է, կորցնում արդիականությունը, օգտագործվում դեպքից դեպք: Հնացած ու հազվագյուտ օգտագործվող ինֆորմացիան կարող է հատուկ ձևով սեղմվել, փաթեթավորվել ու ն...

Էջ 13 Գին 2.000 Դիտել

Լոգոպեդիա (աշխատանքների ցանկ յուրաքանչյուրը 10 էջ ծավալով)

1. Լոգոպեդիան որպես գիտություն
2. Լոգոպեդիայի հիմնական և արդի խնդիրները
3. Լոգոպեդիայի հիմնական հասկացությունները և եզրույթները
4. Լոգոպեդիայի հիմնական սկզբունքները
5. ...

Էջ 10 Գին 4000 Դիտել

Մանկավարժական մտքի պատմություն (աշխատանքների ցանկ յուրաքանչյուրը 10 էջ ծավալով)

1. Մանկավարժության պատմություն առարկան, խնդիրները և աղբյուրները
2. Դաստիարակությունը նախնադարյան համայնական հասարակագում
3. Դաստիարակության ծագման և զարգացման վերաբերյալ տարբեր տեսակետ...

Էջ 10 Գին 3000 Դիտել

Կրթության և մանկավարժական մտքի պատմություն (աշխատանքների ցանկ յուրաքանչյուրը 10 էջ ծավալով)

1. Բնահարմարության սկզբունքը մանկավարժական մտքի զարգացման պատմության մեջ (Յա. Կոմենսկի, Ժ. Ժ. Ռուսսո, Ի. Հ. Պեստալոցցի)
2. Հումանիստական դաստիարակության գաղափարները հույն փիլիսոփաների աշխատութ...

Էջ 10 Գին 3000 Դիտել

Ընդհանուր հոգեբանությունից ռեֆերատների ցանկ (յուրաքանչյուրը 10 էջ ծավալով)

1. Մտածողությունը՝ որպես իմացական գործընթաց
2. Անձնավորության պահանջմունքային համակարգը
3. Երևակայության տեսակները
4. Հաղորդակցման դերն անձի զարգացման գործընթացում
5. Խո...

Էջ 10 Գին 3000 Դիտել

Ընդհանուր հոգեբանություն առարկայի աշխատանքների ցանկ (յուրաքանչյուրը 10 էջ ծավալով)

1. Հոգեբանությունը՝ որպես գիտություն, ուսումնասիրության առարկան և խնդիրները
2. ժամանակակից հոգեբանության ուսումնասիրության մեթոդները
3. Դիտումը, թեստերը և հարցումը՝ որպես հոգեբանության...

Էջ 10 Գին 3000 Դիտել

Ընտանիքի սոցիալականացման հետազոտությունների կազմակերպում և աջակցություն առարկայի աշխատանքների ցանկ

1. Ընտանիքը որպես առաջնային և ռեֆերենտային խումբ
2. Ընտանիքի ձևավորման պատմական փուլերը, զարգացման հիմնական շրջանները
3. Ընտանիքի հիմնական գործառույթները
4. Ընտանիքը որպես անձի...

Էջ 12 Գին 3600 Դիտել

Ռեֆերատ Հասարակական գիտություններ այլ թեմայով կարող եք պատվիրել diplom.am կայքում: Ռեֆերատ Հասարակական գիտություններ այլ բաժնում ավելացվող աշխատանքների համար պլան և գրականության ցանկ կարող եք առաջարկել ինքներդ, ինչպես նաև կարող եք հետևել մեր մասնագետների խորհրդին: Ռեֆերատների պատրաստումը տևում է շատ կարճ, արդյունքում խնայում եք ժամանակ և ունենում եք որակյալ ռեֆերատներ, կուրսայիններ, դիպլոմայիններ: Կարող եք նաև բաժանորդագրվել և ստանալ Ռեֆերատ Հասարակական գիտություններ այլ բաժնում ավելացվող բոլոր աշխատանքների վերաբերյալ ծանուցում: Ռեֆերատ Հասարակական գիտություններ այլ բաժնում տեղադրված բոլոր աշխատանքները գրվում են անհատական և ունեն բարձր որակ: Diplom.am կայքը պատասխանատվություն է կրում բոլոր գիտական աշխատանքների որակի համար: