diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Ռեֆերատներ Կուրսայիններ Դիպլոմայիններ և այլ գիտական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Ռեֆերատ Հասարակական գիտություններ այլ

ՖՐԱՆՑԻՍԿՈ ԽՈՍԵ ԴԵ ԳՈՅԱ

ՖՐԱՆՑԻՍԿՈ ԽՈՍԵ ԴԵ ԳՈՅԱ

Էջ 11 Գին 1650 Դիտել

Բելառուսի և Ռուսաստանի միութենական պետության

Միութենական պետությունը եվրասիական տարածքում տարածաշրջանային ինտեգրացիայի հաջողված օրինակներից մեկն է։ ՄՊ շրջանակներում կողմերը հսկայական աշխատանք են կատարել նորմատիվ ակտերի ընդունման գործում՝ նպատակ ...

Էջ 8 Գին 1․600 Դիտել

Դասի պլան` Օշականյան հյուրընկալություն, Արագածի աղբյուրները

Համակցված դաս (ԽԻԿ համակարգով)

Ամսաթիվ՝ 03.07.2014թ.
Դասարանը՝ IV դասարան
Առարկան՝ մայրենի
Դասի տիպը՝ Համակցված դաս (ԽԻԿ համակարգով)
Դասի տևող...

Էջ 7 Գին 1.000 Դիտել

ԱՄՆ-ն ամերիկյան երազանքի և դեմոկրատիայի երկիր: Մարդու իրավունքի հռչակագիր

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Ներածություն
1. ԱՄՆ-ն ամերիկյան երազանքի և դեմոկրատիայի երկիր
2. Մարդու իրավունքների հռչակագիրը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրական...

Էջ 13 Գին 1.850 Դիտել

Վասիլի Իվանովիչ Սուրիկովի կյանքն ու գործունեությունը

Օգտագործված գրականության ցանկ


1. Художники родного края. Информационно-библиографическое издание, Министерство культуры Красноярского края, Красноярская краевая детская библиоте...

Էջ 6 Գին 900 Դիտել

Արխիվացում

Ժամանակի ընթացքում սկավառակների ինֆորմացիան հնանում է, կորցնում արդիականությունը, օգտագործվում դեպքից դեպք: Հնացած ու հազվագյուտ օգտագործվող ինֆորմացիան կարող է հատուկ ձևով սեղմվել, փաթեթավորվել ու ն...

Էջ 13 Գին 2.000 Դիտել

Լոգոպեդիա (աշխատանքների ցանկ յուրաքանչյուրը 10 էջ ծավալով)

1. Լոգոպեդիան որպես գիտություն
2. Լոգոպեդիայի հիմնական և արդի խնդիրները
3. Լոգոպեդիայի հիմնական հասկացությունները և եզրույթները
4. Լոգոպեդիայի հիմնական սկզբունքները
5. ...

Էջ 10 Գին 4000 Դիտել

Մանկավարժական մտքի պատմություն (աշխատանքների ցանկ յուրաքանչյուրը 10 էջ ծավալով)

1. Մանկավարժության պատմություն առարկան, խնդիրները և աղբյուրները
2. Դաստիարակությունը նախնադարյան համայնական հասարակագում
3. Դաստիարակության ծագման և զարգացման վերաբերյալ տարբեր տեսակետ...

Էջ 10 Գին 3000 Դիտել

Կրթության և մանկավարժական մտքի պատմություն (աշխատանքների ցանկ յուրաքանչյուրը 10 էջ ծավալով)

1. Բնահարմարության սկզբունքը մանկավարժական մտքի զարգացման պատմության մեջ (Յա. Կոմենսկի, Ժ. Ժ. Ռուսսո, Ի. Հ. Պեստալոցցի)
2. Հումանիստական դաստիարակության գաղափարները հույն փիլիսոփաների աշխատութ...

Էջ 10 Գին 3000 Դիտել

Ընդհանուր հոգեբանությունից ռեֆերատների ցանկ (յուրաքանչյուրը 10 էջ ծավալով)

1. Մտածողությունը՝ որպես իմացական գործընթաց
2. Անձնավորության պահանջմունքային համակարգը
3. Երևակայության տեսակները
4. Հաղորդակցման դերն անձի զարգացման գործընթացում
5. Խո...

Էջ 10 Գին 3000 Դիտել
12

Ռեֆերատ Հասարակական գիտություններ այլ թեմայով կարող եք պատվիրել diplom.am կայքում: Ռեֆերատ Հասարակական գիտություններ այլ բաժնում ավելացվող աշխատանքների համար պլան և գրականության ցանկ կարող եք առաջարկել ինքներդ, ինչպես նաև կարող եք հետևել մեր մասնագետների խորհրդին: Ռեֆերատների պատրաստումը տևում է շատ կարճ, արդյունքում խնայում եք ժամանակ և ունենում եք որակյալ ռեֆերատներ, կուրսայիններ, դիպլոմայիններ: Կարող եք նաև բաժանորդագրվել և ստանալ Ռեֆերատ Հասարակական գիտություններ այլ բաժնում ավելացվող բոլոր աշխատանքների վերաբերյալ ծանուցում: Ռեֆերատ Հասարակական գիտություններ այլ բաժնում տեղադրված բոլոր աշխատանքները գրվում են անհատական և ունեն բարձր որակ: Diplom.am կայքը պատասխանատվություն է կրում բոլոր գիտական աշխատանքների որակի համար: