diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Մենեջմենթ

Ընկերությունների միաձուլման և կլանման իրավական կարգավորումը ԵՄ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Ընկերությունների միաձուլման և կլանման իրավական կարգավորման ընդհանուր դրույթները
2. Ընկերությունների միաձուլման և կլանման իրավական կարգավորման առարկ...

Էջ 57 Գին 25000 Դիտել

Կոմունիկացիոն գործընթացի իրագործումը կազմակերպություններում և դրա արդյունավետությունը (կազմակերպության օրինակով)

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Կոմունիկացիոն գործընթացի առանձնահատկությունները ընկերության կառավարման համակարգում
1.1 Կոմունիկացիոն գործընթացի էությունը, նշանակությ...

Էջ 67 Գին 27000 Դիտել

Տնտեսական ընկերակցությունների կառավարման առանձնահատկությունները (ՀՀ նյութերով)

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Տնտեսական ընկերակցությունների կառավարման տեսական մոտեցումները
1.1 Տնտեսական ընկերակցությունների էությունը և ձևերը
1.2 Տնտեսակա...

Էջ 69 Գին 27000 Դիտել

Համատեղ ձեռնարկությունների կառավարման առանձնահատկությունները

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Համատեղ ձեռնարկությունների ձևավորման և գործունեության առանձնահատկությունները
1.1 Համատեղ ձեռնարկությունների զարգացման առանձնահատկությ...

Էջ 65 Գին 26000 Դիտել

Անձնակազմի կառավարումը մեքենաշինական գործարանի օրինակով

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Անձնակազմի կառավարման համակարգի ձևավորումը, վերլուծման մեթոդները մեքենաշինական ձեռնարկություններում, աշխատանքային կոմունիկացիները և դրանց դե...

Էջ 41 Գին 17000 Դիտել

Ռազմավարական կառավարման հիմնական ուղղութունները «Հայկական ավիաուղիներ» ձեռնարկությունում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Ռազմավարական կառավարման արդի մեթոդաբանական հիմնախնդիրները
1.1 Կազմակերպության ռազմավարությունը և մշակման անհրաժեշտությունը շուկայական...

Էջ 61 Գին 24400 Դիտել

Կառավարման կատարելագործման ուղղությունները օդային տրանսպորտում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Օդային տրանսպորտի զարգացման ռազմավարական ուղղությունները ՀՀ-ում
1.1 ՀՀ օդային տրանսպորտի զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
1.2 Հ...

Էջ 50 Գին 20000 Դիտել

ՀՀ էներգետիկայի կառավարման համակարգը

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Կառավարման ճյուղային մարմինները և նրանց գործառույթները
1.1 Ճյուղային կառավարման մարմինները և նրանց գործառույթները
1.2 Ճյուղայի...

Էջ 64 Գին 25000 Դիտել

Որակի կառավարում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Որակ հասկացությունը, դրա էությունը և առանձնահատկությունները
1.1 Արտադրանքի որակի էությունը
1.2 Որակի պարամետրերը, որակը որոշող...

Էջ 64 Գին 25000 Դիտել

Բանկային ծախսերի վերլուծությունը և նպատակային կառուցվածքի ապահովումը

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Բանկային ծախսերի տեսակները և կառուցվածքը
1.1 Բանկային գործունեության կազմակերպման առանձնահատկությունները
1.2 Բանկի տոկոսային ծ...

Էջ 51 Գին 20400 Դիտել
12