diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Մագիստրոսական Աշխատանք Հասարակական գիտություններ այլ

Սերբիայի հանրապետության հիմնախնդիրները որպես ԵՄ անդամ և դրանց կարգավորման ուղիները

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ


ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ 1. ՅՈՒԳԱՍԼԱՎԻԱՆ ԵՎ ԴՐԱ ԱՆԿՈՒՄԸ
1.1. Հարավային սլավոնների դաշինքի ստեղծման հիմքերը
1.2. Դաշինքի անկման պատճառները և գործըն...

Էջ 80 Գին 40.000 Դիտել