diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Մագիստրոսական Աշխատանք Հասարակական գիտություններ այլ

Սահմանափակ մեղսակցություն

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Սահմանափակ մեղսունակության հասկացությունը
1.1 Մեղսունակությունը որպես հանցագործության սուբյեկտի հատկանիշ
1.2 Սահմանափակ մեղսու...

Էջ 79 Գին 31000 Դիտել

Ազգատարածքային հակամարտություններ և ինքնորոշման իրավունք

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Ազգատարածքային հակամարտությունների առաջացման ուղիները և դրանց իրականացումը
1.1. Ազգատարածքային հակամարտությունների առաջացման ուղիները...

Էջ 67 Գին 26000 Դիտել

ՄԱԿ-ի դերը փոփոխվող աշխարհում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ I ՄԱԿ-ի միջազգային դերակատարությունը համընդհանուր և տարածաշրջանային անվտանգության ապահովման բնագավառում

Գլուխ II Զարգացման նպատա...

Էջ 70 Գին 30000 Դիտել

ԵՄ Եվրոմիության կազմավորումը և դրա դերակատարումը միջազգային հարաբերություններում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ I Երկրորդ աշխարհամարտից հետո միացյալ Եվրոպա գաղափարի իրագործումը. Եվրոպական միության մասին համաձայնագրի ստորագրումը

Գլուխ II Եվր...

Էջ 70 Գին 28000 Դիտել

ԱՊՀ կազմավորում և արդի գործունեություն

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ I Նովոոգարևյան գործընթացը և ԽՍՀՄ փլուզումը
1.1 Նովոոգարևյան գործընթացը և նրա հետևանքները
1.2 ԽՍՀՄ փլուզումը և միջազգային հարաբերո...

Էջ 75 Գին 30000 Դիտել

Մեծ Բրիտանիայի հարաբերությունները… Անգլո-Արգենտինյան կոնֆլիկտ

Բովանդակություն
Նախաբան

Գլուխ 1. Մեծ Բրիտանիայի հարաբերությունները ԱՄՆ-ի հետ 1980-ական թվականներին

Գլուխ 2. Մեծ Բրիտանիայի հարաբերությունները ԽՍՀՄ-ի հետ թետչերի կա...

Էջ 69 Գին 27000 Դիտել

Իրադրությունը անդրկովկասում և հայաստանում 1917թ. Վերջին 1918թ. սկզբին: Տրապիզոնի և բաթումի բանակցությունը

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Հոկտեմբերյան հեղափոխությունը և Հայաստանը
Իրադրությունը Անդրկովկասում հեղափոխությունից հետո
Անդրկովկասի Սեյմի և կոմիսարիատի ստե...

Էջ 68 Գին 27000 Դիտել

ԵՄ Եվրոպական Միության սոցիալական քաղաքականություն

Բովանդակություն
Առաջաբան

Գլուխ 1. Եմ սոցիալական քաղաքականության ընդհանուր բնութագիրը և նպատակները
1.1 Սոցիալական քաղաքականության հիմնական սուբյեկտները
1.2 Սոցիալակա...

Էջ 73 Գին 29000 Դիտել

Իրավահաջորդության հիմնահարցերը միջազգային իրավունքում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ I Պետությունների իրավահաջորդության հասկացությունը և բովանդակություն
1. Պետությունների իրավահաջորդության հասկացությունը
2. Պետությ...

Էջ 68 Գին 27000 Դիտել

ՀԱՊԿ- հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1.Ռազմաքաղաքական ինտեգրման գործընթացները ԱՊՀ տարածաշրջանում
1.1.Հետխորհրդային տարածքում ռազմաքաղաքական ինտեգրման ազգային, տարածաշրջանայի...

Էջ 80 Գին 32000 Դիտել
12