diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Ռեֆերատներ Կուրսայիններ Դիպլոմայիններ և այլ գիտական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Ռեֆերատ Հոգեբանություն

Երազատեսությունների մեկնաբանումը ըստ Զիգմունդ Ֆրեյդի

Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Лейбин В.М. Фрейд, психоанализ и современная западная философия.- В.М.Лейбин. –М.: Политиздат, 1990г.
2. Фрейд З. "Анализ конечный и бесконечный"...

Էջ 10 Գին 1.500 Դիտել

Բնավորության մակերեսային և խորքային գծերը

Օգտագործված գրականության ցանկծ

1. Նալչաջյան Ա.Ա. «Հոգեբանության հիմունքներ», Երևան, «Հոգեբան» հրատարակչություն, 1997, XVIII, 648 էջ
2. Фрейджер Р., Фэйдимен Д. Теории личности и ...

Էջ 5 Գին 700 Դիտել

Էթնոհոգեբանական հետազոտությունների հիմնական ուղղությունները

Ըստ Տ. Ստեֆանենկոյի էթնոհոգեբանության հիմնական ուղղություններն են համարվում հարաբերապաշտությունը,բացարձակայնությունը, ունիվերսալիզմը:
Էթնոհեգեբանական հետազոտություններում հիմնականում առանձնացվո...

Էջ 14 Գին 2.500 Դիտել

Բնավորության կապը անձի մոտիվացիայի և կամային որակների հետ

Բնավորությունը անձի առավել կայուն գծերի ամբողջությունն է, որոնք դրսևորվում են գործունեության, վարքի և շփման մեջ` ներառելով այն ամենը,ինչը մարդու վարքին տալիս է սպեցիֆիկ բնութագրական երանգավորում:
Էջ 8 Գին 1600 Դիտել

Դեռահասի փոխհարաբերությունները հակառակ սեռի ներկայացուցիչների հետ

Բովանդակություն
Ներածություն
1.Դեռահասության շրջանի ընդհանուր բնութագիրը
2.Դեռահասի փոխհարաբերությունները հակառակ սեռի ներկայացուցիչների հետ
Եզրակացություն
Օգտագործվ...

Էջ 10 Գին 2000 Դիտել

Ռեֆերատ Հոգեբանություն թեմայով կարող եք պատվիրել diplom.am կայքում: Ռեֆերատ Հոգեբանություն բաժնում ավելացվող աշխատանքների համար պլան և գրականության ցանկ կարող եք առաջարկել ինքներդ, ինչպես նաև կարող եք հետևել մեր մասնագետների խորհրդին: Ռեֆերատների պատրաստումը տևում է շատ կարճ, արդյունքում խնայում եք ժամանակ և ունենում եք որակյալ ռեֆերատներ, կուրսայիններ, դիպլոմայիններ: Կարող եք նաև բաժանորդագրվել և ստանալ Ռեֆերատ Հոգեբանություն բաժնում ավելացվող բոլոր աշխատանքների վերաբերյալ ծանուցում: Ռեֆերատ Հոգեբանություն բաժնում տեղադրված բոլոր աշխատանքները գրվում են անհատական և ունեն բարձր որակ: Diplom.am կայքը պատասխանատվություն է կրում բոլոր գիտական աշխատանքների որակի համար: