diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Քաղաքագիտություն

Տեղեկատվական հասարակություն և տեղեկատվական պատերազմներ

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Գլուխ 1. Տեղեկատվական հասարակության և տեղեկատվական անվտանգության տեսական-մեթոդաբանական հիմքերը
1.1 Տեղեկատվական հասարակության և տեղեկատվակ...

Էջ 69 Գին 20.000 Դիտել