diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Ռեֆերատներ Կուրսայիններ Դիպլոմայիններ և այլ գիտական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Կուրսային Մենեջմենթ

Հայ կառավարչական մտքի զարգացումը 3րդ Հանրապետությունում

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Կառավարման մտքի զարգացումը
2. Հայ կառավարչական մտքի զարգացումը Հայաստանի 3-րդ Հանրապետության ժամանակահատվածում
Օգտագործված գրականու...

Էջ 22 Գին 2.000 Դիտել

Հորիզոնական կապերի ձևավորումը կազմակերպություններում

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Կապերը կազմակերպություններում և կոորդինացիան
2. Հորիզոնական կապերի ձևավորումը կազմակերպություններում
3. Նպատակային խմբերը և արդյունա...

Էջ 20 Գին 3.000 Դիտել

Ժամանակի կառավարումը որպես ուսումնական գործընթացի արդյունավետությունը բարձրացնող գործոն

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Ժամանակի կառավարումը որպես կառավարման ուղղություն.«Ժամանակի կառավարում» հասկացության պատմությունը
2. Ժամանակի կառավարման էությունը. մոտեցու...

Էջ 25 Գին 3.500 Դիտել

Հասարակական սնունդ. արագ սննդի բիզնեսը որպես ոլորտի դիտարկվող օբյեկտ

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Հասարակական սնունդի ոլորտի նկարագրությունը
2. Արագ սննդի բիզնեսի դիտարկումը որպես ոլորտի դիտարկվող օբյեկտ
3. Սպառողների նպատակային ս...

Էջ 16 Գին 3.000 Դիտել

Կորպորատիվ կառավարում

Բովանդակություն

Ներածություն
1.Կորպորատիվ կառավարումը որպես վստահության գործոն և բնորոշ առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
2.Կորպորատիվ կառավարման մոդելների համեմատական վերլուծ...

Էջ 20 Գին 4.000 Դիտել

Համայնքների կողմից մատուցվող ծառայությունները և դրանց կատարելագործման ուղիները (Երևանի օրինակով)

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ 1. ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
1.1. Տեղական ինքնակառավարումը` որպես պետական գործունեության ապակենտրոնացման եղան...

Էջ 75 Գին 40.000 Դիտել

Կուրսային Մենեջմենթ թեմայով կարող եք պատվիրել diplom.am կայքում: Կուրսային Մենեջմենթ բաժնում ավելացվող աշխատանքների համար պլան և գրականության ցանկ կարող եք առաջարկել ինքներդ, ինչպես նաև կարող եք հետևել մեր մասնագետների խորհրդին: Ռեֆերատների պատրաստումը տևում է շատ կարճ, արդյունքում խնայում եք ժամանակ և ունենում եք որակյալ ռեֆերատներ, կուրսայիններ, դիպլոմայիններ: Կարող եք նաև բաժանորդագրվել և ստանալ Կուրսային Մենեջմենթ բաժնում ավելացվող բոլոր աշխատանքների վերաբերյալ ծանուցում: Կուրսային Մենեջմենթ բաժնում տեղադրված բոլոր աշխատանքները գրվում են անհատական և ունեն բարձր որակ: Diplom.am կայքը պատասխանատվություն է կրում բոլոր գիտական աշխատանքների որակի համար: