diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Ռեֆերատներ Կուրսայիններ Դիպլոմայիններ և այլ գիտական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Կուրսային Մանկավարժություն

Պատմվածքի դասավանդումը

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Պատմվածքի ժանրային առանձնահատկությունները
2. Պատմվածքի տեղը մայրենի լեզվի ընթերցարաններում
3. Պատմվածքի ուսումնասիրման դասերի օրինա...

Էջ 20 Գին 3.000 Դիտել

Մտավոր հետամնաց երեխաների աշխատանքային գործունեությունը

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ 1. ՄՏԱՎՈՐ ՀԵՏԱՄՆԱՑՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
1.1. Մտավոր հետամնացության սահմանումը և մակարդակները
1.2. Մտավոր հետամնաց երեխաների...

Էջ 22 Գին 3.000 Դիտել

Ուսումնական գործընթացում աուտիզմով երեխաների ներառման առանձնահատկությունները

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Աուտիզմի հասկացությունը, առաջացման պատճառները
2. Աուտիզմով երեխաների ուսումնական կրթության կազմակերպումն ու ներառումը
Եզրակացություն...

Էջ 18 Գին 2.700 Դիտել

Երեխայի ծնունդը որպես ընտանեկան հարաբերությունների զարգացման նոր փուլ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ 1. ԸՆՏԱՆԻՔ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԵՐԵԽԱՅԻ ԾՆՈՒՆԴԸ
1.1.Ընտանիքի հասկացությունը, տեսակները
1.2. Ծնունդը և երեխայի հարմարումը կյանքին
Էջ 33 Գին 5.000 Դիտել

Երեխայի հոգեկան զարգացման տեսություններ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
1. Զիգմունդ Ֆրոյդի հոգեվերլուծական տեսությունը
2. Անձի զարգացման հոգեսոցիալական տեսությունը: Էրիկ Էրիկսոն
3. Երեխայի ինտելեկտի զարգացմա...

Էջ 20 Գին 3.000 Դիտել

Խոսք և հաղորդակցում

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Լեզվի հասկացությունը, հիմնական գործառույթները
2. Խոսք և լեզու կապը, խոսքի տեսակները
3. Հաղորդակցման խոսքային և ոչ խոսքային ձևերը Էջ 15 Գին 2.200 Դիտել

Անձնակողմնորոշված մանկավարժությունը տարրական դպրոցում

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Անձնակողմնորոշված մանկավարժության հասկացությունը, նպատակները և սկզբունքները տարրական դպրոցում
2. Անձնակողմնորոշված մանկավարժության տեխնոլոգիաները<...

Էջ 20 Գին 3.000 Դիտել

Ինտելեկտի խանգարում ունեցող երեխաների զարգացման առանձնահատկությունները

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ 1. ԻՆՏԵԼԵԿՏԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
1.1. Ինտելեկտի խանգարում ունեցող երեխաների հոգեբանական-մանկավա...

Էջ 22 Գին 3.000 Դիտել

Դիսգրաֆիա ունեցող սովորողների հոգեբանամանկավարժական բնութագիրը

Բովանդակություն
Ներածություն
1.Գրավոր խոսքի խանգարումների ընդհանուր բնութագիրը
2.Դիսգրաֆիա ունեցող երեխաներին բնորոշ առանձնահատկությունները
3.Դիսգրաֆիայի շտկման մեթոդների կ...

Էջ 15 Գին 2.000 Դիտել

Ֆիլմաթերապիայի ազդեցությունը կյանքի վերաիմաստավորման վրա

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Ֆիլմաթերապիա. պատմական ակնարկ
2. Ֆիլմաթերապիայի խնդիրները, նպատակները
3. Փորձարարական մաս
Եզրակացություն
Օգտագործված գ...

Էջ 30 Գին 6.000 Դիտել
12

Կուրսային Մանկավարժություն թեմայով կարող եք պատվիրել diplom.am կայքում: Կուրսային Մանկավարժություն բաժնում ավելացվող աշխատանքների համար պլան և գրականության ցանկ կարող եք առաջարկել ինքներդ, ինչպես նաև կարող եք հետևել մեր մասնագետների խորհրդին: Ռեֆերատների պատրաստումը տևում է շատ կարճ, արդյունքում խնայում եք ժամանակ և ունենում եք որակյալ ռեֆերատներ, կուրսայիններ, դիպլոմայիններ: Կարող եք նաև բաժանորդագրվել և ստանալ Կուրսային Մանկավարժություն բաժնում ավելացվող բոլոր աշխատանքների վերաբերյալ ծանուցում: Կուրսային Մանկավարժություն բաժնում տեղադրված բոլոր աշխատանքները գրվում են անհատական և ունեն բարձր որակ: Diplom.am կայքը պատասխանատվություն է կրում բոլոր գիտական աշխատանքների որակի համար: