diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Ռեֆերատներ Կուրսայիններ Դիպլոմայիններ և այլ գիտական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Մագիստրոսական Աշխատանք Մանկավարժություն

Մանկավարժի միջանձնային հարաբերությունների էթիկան և կուլտուրան

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ ԱՌԱՋԻՆ. ՄԻՋԱՆՁՆԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ՀՈԳԵԲԱՆԱՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
1.1 Մանկավարժական էթիկայի ծագու...

Էջ 70 Գին 35.000 Դիտել

Կրտսեր դպրոցական ուսումնական գործունեության գնահատման ժամանակակից համակարգը

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ 1. ՃԱՆԱՉՈՂԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔՈՒՄ
1.1 Կրտսեր դպրոցականի ճանաչողական գործունեության ընդհանուր բնութագիրը
Էջ 60 Գին 30.000 Դիտել

Ընտանեկան դաստիարակության արդյունավետ պայմանների ստեղծման հիմնախնդիրները

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ ԱՌԱՋԻՆ. ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸ
1.1 Ընտանիքում արդյունավետ դաստիարակության կ...

Էջ 70 Գին 30.000 Դիտել

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ «ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ» ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ ԱՌԱՋԻՆ. ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ
1.1 Աշխատանքային դաստիարակության նպատակները, խնդիրները, ...

Էջ 77 Գին 30.000 Դիտել

Մագիստրոսական Աշխատանք Մանկավարժություն թեմայով կարող եք պատվիրել diplom.am կայքում: Մագիստրոսական Աշխատանք Մանկավարժություն բաժնում ավելացվող աշխատանքների համար պլան և գրականության ցանկ կարող եք առաջարկել ինքներդ, ինչպես նաև կարող եք հետևել մեր մասնագետների խորհրդին: Ռեֆերատների պատրաստումը տևում է շատ կարճ, արդյունքում խնայում եք ժամանակ և ունենում եք որակյալ ռեֆերատներ, կուրսայիններ, դիպլոմայիններ: Կարող եք նաև բաժանորդագրվել և ստանալ Մագիստրոսական Աշխատանք Մանկավարժություն բաժնում ավելացվող բոլոր աշխատանքների վերաբերյալ ծանուցում: Մագիստրոսական Աշխատանք Մանկավարժություն բաժնում տեղադրված բոլոր աշխատանքները գրվում են անհատական և ունեն բարձր որակ: Diplom.am կայքը պատասխանատվություն է կրում բոլոր գիտական աշխատանքների որակի համար: