diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Միջազգային տնտեսագիտություն

Լիզինգային գործառնությունների համաշխարհային փորձի ներդրումը ՀՀ-ում

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ներածություն

Գլուխ 1. Լիզինգը և դրա առանձնահատկությունները ժամանակակից պայմաններում

1.1. «Լիզինգ» հասկացության տարբեր մեկնաբանումները
Էջ 70 Գին 20.000 Դիտել

Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության դերը միջազգային առևտրի կարգավորման գործում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Առևտրի Համաշխարհային Կազմակերպության ձևավորման նախադրյալները և հիմնական սկզբունքները
1.1 Առևտրի և Մաքսատուրքերի Գլխավոր Համաձայնագիրը որպե...

Էջ 86 Գին 25.000 Դիտել