diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Միջազգային տնտեսագիտություն

The opportunities of the expansion of volumes of ra foreign trade Armenia

Բովանդակություն
Introduction
Chapter 1. Theoretical basis of international trade
1.1. The role and significance of international trade in modern IER system
1.2 The role of ...

Էջ 45 Գին 18000 Դիտել

ՀՀ միջազգային շուկա դուրս գալու ուղիները (գյուղատնտեսության օրինակով)

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ.1 Գյուղմթերքների միջազգային շուկաների զարգացման առանձնահատկությունները
1.1 Գյուղմթերքների միջազգային շուկայի արդի վիճակը և ներկայացվող պ...

Էջ 51 Գին 20000 Դիտել

ՀՀ-ի անդամակցությունը առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը (ԱՀԿ) և ազդեցությունը առևտրային քաղաքականության վրա

Բովանդակություն
Նախաբան

Գլուխ 1. ԱՀԿ-ի դերն ու նշանակությունր ժամանակակից տնտեսական համակարգում
1.1 ԱՀԿ-ի խնդիրները
1.2 ԱՀԿ-ի ինստիտուցիոնալ կառուցվածքը
1.3 ...

Էջ 52 Գին 20000 Դիտել

ՀՀ մասնակցությունը միջազգային առևտրային համակարգում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Միջազգային առևտրի հիմնադրույթները և արտաքին առևտրի քաղաքականության մշակման արդի մեթոդաբանական հիմնախնդիրները
1.1 Միջազգային /արտաքին/...

Էջ 61 Գին 24400 Դիտել

Антикризисная политика РА оценка ее еффективносты Мировые экономические кризисы

Բովանդակություն
Введение

Глава 1.Мировые экономические кризисы
1.1. История мировых экономических кризисов
1.2. Специфика современного мирового финансового кризиса<...

Էջ 40 Գին 16000 Դիտել

Լիզինգային գործառնությունների համաշխարհային փորձի ներդրումը ՀՀ-ում

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ներածություն

Գլուխ 1. Լիզինգը և դրա առանձնահատկությունները ժամանակակից պայմաններում

1.1. «Լիզինգ» հասկացության տարբեր մեկնաբանումները
Էջ 70 Գին 20.000 Դիտել

Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության դերը միջազգային առևտրի կարգավորման գործում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Առևտրի Համաշխարհային Կազմակերպության ձևավորման նախադրյալները և հիմնական սկզբունքները
1.1 Առևտրի և Մաքսատուրքերի Գլխավոր Համաձայնագիրը որպե...

Էջ 86 Գին 25.000 Դիտել