diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Տնտեսագիտություն այլ

Разработка нового культурно-позновательного туристского продукта по марзу Сюник Республики Армения

Բովանդակություն
Введение
Глава 1. Характеристика региона
1.1 Природно-географический потенциал
1.2 Культурно-исторический потенциал
1.3 Социально-экономическая харак...

Էջ 47 Գին 19000 Դիտել

Տուրիզմի տարածական կազմակերպումը

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Տուրիզմի էությունը, նշանակությունը և կազմակերպման տեսական մոտեցումները
1.1 Տուրիզմը` որպես տնտեսության առանձին ճյուղ, դրա դերը և նշանակությու...

Էջ 37 Գին 16000 Դիտել

ՀՀ մաքսային քաղաքականության առանձնահատկությունները

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Մաքսային գործը և մաքսային քաղաքականությունը արտաքին տնտեսական քաղաքականության համատեքստում
1.1 Մաքսային քաղաքականության էությունը և իրականացմ...

Էջ 63 Գին 24000 Դիտել

Տրանսպորտային ապահովագրությունը և դրա զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Տրանսպորտային ապահովագրությունը և դրա առանձնահատկությունները
1.1. Տրանսպորտային ապահովագրության խմբերը և դրանց մեջ մտնող դասերը
...

Էջ 69 Գին 27000 Դիտել

Անշարժ գույքի շուկան

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1.Անշարժ գույքի շուկան և դրա առանձնահատկությունները
1.1. Անշարժ գույքի բնորոշումը և դասակարգումը
1.2. Անշարժ գույքի շուկայի կառու...

Էջ 56 Գին 22000 Դիտել

ՀՀ Ալպյան գոտու ռեկրեացիոն ներուժը

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. ՀՀ ընդհանուր աշխարհագրական բնութագիրը
1.1 Ֆիզիկաաշխարհագրական բնութագիր
1.2 Սոցյալ-տնտեսական աշխարհագրության բնութագիր
...

Էջ 44 Գին 17000 Դիտել

ՀՀ հանգստի ոլորտի բնական ռեսուրսների վերլուծություն

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. ՀՀ բնական ռեսուրսների առանձնահատկությունները
1.1 Բնական ռեսուրսների բնութագիրը և տեղաբաշխումը
1.2 Բնական ռեսուրսների հիմնական ...

Էջ 50 Գին 20000 Դիտել

Անշարժ գույքի շուկայի զարգացման միտումները ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1.Անշարժ գույքի շուկան և դրա առանձնահատկությունները
1.1.Անշարժ գույքի բնորոշումը և դասակարգումը
1.2.Անշարժ գույքի շուկայի կառուցվ...

Էջ 57 Գին 22800 Դիտել

Պահեստային ծառայությունների կառավարման տեխնիկածրագրային լուծումները

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Պահեստային ծառայությունների կառավարման ներկա վիճակը
1.1 Պահեստային ծառայությունների արդի վիճակը
1.2 Պահեստային ծառայություններ...

Էջ 62 Գին 24800 Դիտել

Գիտելիքների տնտեսություն

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ I. Գիտելիքների տնտեսության ձևավորման նախադրյալները
1.1. Տեղեկատվություն և գիտելիքների հեղափոխություն
1.2. Գլոբալացում, մրցունակու...

Էջ 58 Գին 22000 Դիտել
123