diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Մագիստրոսական Աշխատանք Վիճակագրություն

ՀՀ բնակչության վերարտադրության վիճակագրություն

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Բնակչության վիճակագրության մեթոդաբանական հիմքերը
1.1 Բնակչության վերարտադրության տիպերի բնութագիրը
1.2 Բնակչության վերարտադրու...

Էջ 64 Գին 28000 Դիտել