diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Անհատական Աշխատանք Ապացույցների հասկացությունը և հատկանիշները

Բովանդակություն

Ներածություն
Ապացույցի հասկացությունը, դերն ու նշանակությունը
Ապացույցների թույլատրելիությունը և վերաբերելիությունը
Եզրակացություն
Գրականություն

Էջ 18 Գին 2.700 Պատվիրել