diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Անհատական Աշխատանք Արժութային ռիսկերի հեջավորման հիմնական ռազմավարությունը

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Արժութային ռիսկի հասկացությունը
2. Արժութային ռիսկերի հեջավորման հիմնական ռազմավարությունը և դրանց մեխանիզմները
3. Հեջավորման հնարավորությունների օգտագործման գործնական օրինակներ
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Էջ 13 Գին 1.850 Պատվիրել