diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Անհատական Աշխատանք Կոորդինատների մեթոդը տարածության մեջ

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Կոորդինատների մեթոդը տարածության մեջ, մակերևույթի հավասարումը
2. Կոորդինատների մեթոդի կիրառությունը տարածաչափության խնդիրներ լուծելիս
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Էջ 15 Գին 7500 Պատվիրել