diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Անհատական Աշխատանք Հարթության նմանադրությունը

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Հարթության նմանադրությունը և դրա հիմնական հատկությունները
2. Հարթության նմանության ձևափոխությունը և դրա հիմնական հատկությունները
3. Նմանության ձևափոխության վերլուծական արտահայտությունը 4. Հարթության նմանության ձևափոխությունների դասակարգումը 5. Նմանության ձևափոխությունների խումբը և դրա ենթախմբերը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Էջ 25 Գին 12500 Պատվիրել