diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Անհատական Աշխատանք Հարթության շարժումները

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Հարթության շարժումները և դրանց ընդհանուր հատկությունները
2. Հարթության շարժումների վերլուծական արտահայտությունը
3. Հարթության շարժման անշարժ տարրերը
4. Հարթության առաջին սեռի շարժումների դասակարգումը
5. Հարթության երկրորդ սեռի շարժումների դասակարգումը
6. Հարթության շարժումների խումբը և դրա ենթախմբերը կառուցվածքները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Էջ 25 Գին 12500 Պատվիրել