diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Անհատական Աշխատանք Վճարային քարտերի սպասարկումը ՀՀ առևտրային կենտրոններում

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Առևտրային գործարքներում կիրառվող վճարման ձևերը
2. Ինտերնետային և քարտային վճարումները ՀՀ առևտրային կենտրոններում
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Ղազարյան Ս. Վճարահաշվարկային համակարգ, Երևան, 2003
2. Ասատրյան Բ. Բանկային գործ, Երևան, «Սարվարդ Հրատ», 2004
3. Կիրակոսյան Գ., Մոմջյան Մ. էլեկտրոնային վճարահաշվարկային համակարգերի զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում, Երևան, 2011
4. Էկոնոմիկա և իրավունք ամսագիր, N9, Երևան, 2006թ
5. www.cba.am
6. www.arca.am

Էջ 12 Գին 1.800 Պատվիրել