diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Անհատական Աշխատանք Տեխնոլոգիական համակարգերը խոզաբուծությունում.

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Տեխնոլոգիան կանխորոշելու պայմանները
2. Տեխնոլոգիաների տիպերը խոզաբուծությունում
3. Հոսքային տեխնոլոգիայի հիմնական սկզբունքները
տարբեր հզորության ֆերմաներում
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Էջ 15 Գին 4500 Պատվիրել