diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Անհատական Աշխատանք Քաղաքացիական դատավարության իրավունքի առարկան և մեթոդը, համակարգը և աղբյուրները

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Քաղաքացիական դատավարության իրավունքի հասկացությունը
2. Քաղաքացիական դատավարության իրավունքի առարկան, մեթոդը և համակարգը
3. Քաղաքացիական դատավարության իրավունքի աղբյուրների հասկացությունը, աղբյուրների տեսակները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Էջ 18 Գին 5400 Պատվիրել