diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Անհատական Աշխատանք Բազմությունների արտապատկերումներ և ձևափոխություններ

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Բազմությունների արտապատկերումներ և ձևափոխություններ
2. Բազմության ձևափոխությունների խումբը և դրա ենթախմբերը կառուցվածքները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Էջ 10 Գին 5000 Պատվիրել