diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Անվճար աշխատանքներ Ռեֆերատ Սուիցիդի մոտիվացիա

Սուիցիդալ նպատակի առաջացումը և մոտիվացիան, որն ինչպես գիտենք, ունի մղիչ ուժ, պայմանավորված է դեզադապտացված մարդկանց կոնֆլիկտածին իրադրությամբ, այսինքն անձի համար ակտուալ պահանջմունքի բավարարման անհնարինությամբ: Սա էլ իր հերթին նպաստում է, որ սուիցիդալ վարքը ներքին ձևից վերածվի արտաքին ձևի:
Սուիցիդալ վարքի արտաքին ձևերն իրենց մեջ ներառում են սուիցիդի նախապատրաստումը, սուիցիդալ փորձը և ավարտված սուիցիդը: Սուիցիդալ մտքերի առաջացումից մինչև իրականացման փորձը կոչվում է ՙնախասուիցիդալ շրջան՚, որը կարող է լինել սուր և խրոնիկական:
Ներքին և արտաքին գործոնները նպաստում են սուիցիդալ վարքագծի առաջ գալը, սակայն չեն կարող որոշել դրա կատարման պահը: Հիմնավոր պատճառներ սուիցիդի իրականացման համար հանդիսանում են ներքին մոտիվները:
Հաճախ սուիցիդի մոտիվացիան կրում է ճգնաժամային իրավիճակում հուզական ոլորտի խանգարման բնույթ: Անձի համար հիմնարար ազդեցություններ են ունենում իրավիճակները, որոնք կապված են մոտ մարդու կորստի, ամուսնալուծության կամ ժամանակավոր բաժանման հետ: Աշխատանքի կամ առողջության կորուստը, քրեական պատասխանատվության սպառնալիքը կամ հանցագործության բացահայտումը խթանում են սուիցիդալ վարքագծի դրսևորումը: Սովորաբար նման օրինակ ռեակցիաները հետևանք են խոշոր հաջողությունների՝առաջխաղացում աշխատանքում, պատասխանատվության աճ, ցանկալի նպատակի գրավում և այլն:
Տարբեր իրավիճակներում կարող են գոյություն ունենալ սուիցիդի մոտիվներ՝վրեժ, ուշադրության պահանջ, փախուստ պատասխանատվությունից, ինքնապատժում, մերժում:

Աշխատանքի ամբողջական տարբերակը կարող եք պատվիրել զանգահարելով մեզ:

Էջ 16 Գին 5000 Պատվիրել