diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Инструменты государственной финансовой поддержки сельского хозяйства, повышение их эффективности

Բովանդակություն
Глава1.
Теоретические подходы к финансированию сельского хозяйства
1.1 Государственная поддержка сельского хозяйства: содержание, принципы осуществления
1.2 Виды государственной поддержки сельского хозяйства
1.3 Инструменты государственной финансовой поддержки сельского хозяйства

Հատված
Сельское хозяйство производит как сельскохозяйственное сырье для промышленности, так и предметы потребления. Следовательно, развитие сельского хозяйства обуславливает как развитие разных отраслей промышленности, так и повышение жизненного уровня населения. Пищевые отрасли и отрасли легкой промышленности в основном функционируют на основе сельскохозяйственной продукции. Вместе с тем потребность населения в продовольствии в существенной степени удовлетворяется посредством развития сельского хозяйства. Следовательно основной проблемой развития сельского хозяйства является удовлетворение потребности экономики в продовольствии и сельскохозяйственном сырье. Именно на решение этой задачи направлена экономическая политика как в сфере сельского хозяйства, так и в сфере всей агропромышленности.

Գրականության ցանկ

Էջ 21 Գին 8000 Պատվիրել