diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Անձնային ագրեսիվության առանձնահատկությունները դեռահասության տարիքում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Անձնային ագրեսիվության հիմնախնդիրը ժամանակակից հոգեբանության մեջ
1.1 Անձնային հոգեբանության ուսումնասիրության հիմնական մոտեցումները
1.2 Ագրեսիվությունը՝ որպես անձնային հատկություն
1.3 Դեռահասների ագրեսիվ վարքագծի հոգեբանական առանձնահատկությունները
1.4 Ծնողական դաստիարակությունը՝ որպես դեռահասների ագրեսիվ վարքագծի առաջացման գործոն
Գլուխ 2. Անձնային ագրեսիվության փորձարարական հետազոտությունը դեռահասության տարիքում
2.1 Փորձարարական հետազոտության կազմակերպումը, միջոցներն ու դրանց ընտրության հիմնավորումը
2.2 Փորձարարական հետազոտության արդյունքները և դրանց վերլուծությունը
Եզրակացություն

Հատված
Ագրեսիա բառն առաջացել է լատինական “aggredi” բառից, որը նշանակում է հարձակվել: Այն վերջերս է ներմուծվել եվրոպական լեզուներ: Մինչև 19-րդ դարը ագրեսիվ էր համարվում ակտիվ վարքի յուրաքանչյուր դրսևորում, ինչպես՝ բարյացկամ, այնպես էլ՝ թշնամական: Այնուհետև բառի իմաստը փոխվեց, դարձավ ավելի նեղ: Ագրեսիայի ներքո սկսեցին հասկանալ թշնամական վարքը շրջապատի մարդկանց հանդեպ:
Ագրեսիայի ծագման վերաբերյալ կան տարբեր մոտեցումներ, սակայն միանշանակ պատասխան տրված չէ այն հարցին` ագրեսիան բնածին է, թե` ձեռքբերովի: Ըստ Ֆրոյդի, ագրեսիան բնածին է, քանի որ անձի անգիտակցական ոլորտում տիրապետող բնազդներից մեկը մահվան բնազդն է, որը մարդուն դարձնում է ագրեսիվ, դեստրուկտիվ և ցանկություն է առաջացնում ջարդելու, սպանելու, ոչնչացնելու: Այլ տեսությունները (Ժան Ժակ Ռուսո) գտնում էին, որ ագրեսիան ձեռք է բերվում կյանքի ընթացքում` սոցիալական միջավայրի ազդեցության տակ: Ըստ նրանց, մարդը ծնվում է խաղաղ և ստեղծագործ էակ, որին հասարակությունը դարձնում է ագրեսիվ:
Գոյություն ունեն տարբեր գիտափորձեր, որոնք հաստատում են երկու մոտեցումներն էլ, ինչպես նաև եզրակացնում, որ նույնիսկ եթե ագրեսիան բնածին է, ապա այն կարելի է ճնշել, ձևափոխել:
Ըստ Ֆրոյդի, եթե ագրեսիան կուտակվում է անձի հոգեկանում, լարվածություն է առաջանում, որից չազատվելու դեպքում, մարդը հիվանդանում է հոգեկան կամ մարմնական որևէ հիվանդությամբ, այսինքն` մարդը կարիք ունի ագրեսիայից ազատվելու, լիցքաթափվելու:
Ըստ սոցիալական հոգեբանների կան ագրեսիայից ազատվելու հետևյալ ուղիները`
• Ֆիզիկական ակտիվությունը իջեցնում է ագրեսիայի մակարդկաը
• Ագրեսիայի վերբալ դրսևորումները և վնաս պատճառելը իջեցնում են ագրեսիայի մակարդակը
• Ագրեսիայից հնարավոր է ազատվել երևակայության գործընթացների միջոցով, երբ այն վեր է ածվում սոցիալապես ավելի ընդունելի ձևերի` նկարի, ստեղծագործության, խզբզոցի և այլն:
Բազմաթիվ հոգեբաններ են անդրադարձել ագրեսիայի ուսումնասիրման խնդրին, օրինակ Ֆրոյդը, Ա.Բասը, Լ.Բերկովիչը:

Գրականության ցանկ
1. Ս. Անտոնյան, Ն. Գեղամյան, Անչափահասների արդարադատությունը սոցիալական աշխատանքի համատեքստում. կեսություն և պրակտիկա, ձեռնարկ, Երևան 2013, աղբյուր՝ https: //ru.scribd.com/doc/236024563/5/Հանցագործ-վարքը-մեկնաբանող-սոցիոլոգիական-տեսությունները
2. Алфимова М.В., Трубников В.И. Психогенетика агрессивности // Вопросы психологии. — 2000. — №6. — С.112.
3. Берковиц Л. Агрессия. Причины, последствия и контроль. — СПб.: Прайм-Еврознак, 2001. — 510 с
4. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия — СПб.: Питер, 1997. — 336 с.
5. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. — СПб: Питер, 2001. — 352 с: ил. — (Серия «Мастера психологииե),
6. Васильева Н.В. Агрессивное поведение и его соотношение с клинико-нозологическими характеристиками индивида //Актуальные вопросы клинической и социальной психиатрии /Под общей ред. О.В. Лиманкина, В.И. Крылова. — СПб.: СЗПД, 1999. — С.145-152
7. Васильева Н.В. Клинико-психологическое исследование агрессивности человека: Дисс. … канд. психол наук. — СПб., 1998. — 296 с.
8. Волошина Л.А. Генезис агрессивно-насильственных преступлений // Насилие, агрессия, жестокость. Криминально-психологическое исследование. — М., 1990.
9. Криминология / Под рея. акад. В.Н. Кудрявцева, проф. В.Е Эминова. – М., 1995. — С. 275-276.

Էջ 49 Գին 20000 Պատվիրել