diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Առևտրի և արտադրության տնտեսական կապերի կատարելագործման հիմնախնդիրները

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Առևտրի և արտադրության տնտեսական կապերի նշանակությունը և ձևավորման միջոցները
1.1 Տնտեսական կապերի կարգավորման էությունը և կարգը առևտրում
1.2 Տնտեսական կապերի հաստատման միջոցները
1.3 Արտադրական և մանրածախ առևտրական կազմակերպությունների ուղղակի տնտեսական կապերը և դրանց արդյունավետությունը
Գլուխ 2. Տնտեսական կապերը՝ որպես առուվաճառքի պայմանագրերի կնքման միջոց
2.1 Առաքման պայմանագրի կնքման ու լուծարման կարգը
2.2 Առաքման պայմանագրի բովանդակությունը
2.3 Առաքման պայմանագրերի կնքման գործում բանակցությունների վարման դերն ու նշանակությունը
Գլուխ 3. Առևտրի և արտադրության տնտեսական կապերի կատարելագործման ուղիները
3.1 Պայմանագրային հարաբերությունների ձևավորման դերի հետագա բարձրացումը
3.2 Տոնավաճառների հաճախակի կազմակերպման դերը առևտրի և արտադրողների տնտեսական կապերի զարգացման գործում
3.4 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների օգտագործումը գործընկերների բացահայտման և նրանց հետ տնտեսական կապերի հաստատման գործում
Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Հատված
Աշխատանքի արդյունքների փոխանակման շնորհիվ արտադրող ու սպառող տարբեր ձեռնարկությունների, տարածաշրջանների ու երկրների, ինչպես նաև միջնորդ կազմակերպությունների միջև ծագում ու ձևավորվում են տնտեսական կապեր։ Պայմանագրային հարաբերությունների կառավարման կարևորագույն խնդիրներից է տնտեսական կապերի արդյունավետ համակարգի ստեղծումը:
Ձեռնարկություններն ու կազմակերպությունները հաճախ են գնում սարքավորումներ, հումք, նյութեր և կիսաֆաμրիկատներ՝ հատկորոշումների, տեխնիկական պայմանների, ստանդարտների ու կատալոգների հիման վրա։ Նրանք հաճախակի հետազոտում են գները և մատակարարներին, կատարում են կոլեկտիվ և խմμային գնումներ, վարձակալում են սարքավորումներ ռենտինգի, հայրինգի և լիզինգի պայմանագրերով, օգտվում են մրցակցային աճուրդներից ու μանակցություններից։ Այս բոլոր գործառնությունները իրականացնելիս արտադրողները մշտապես մտնում են առևտրական և տնտեսական հարաբերությունների մեջ, որոնք էլ կարգավորման և մշտապես կատարելագործման կարիք ունեն:
Արդի պայմաններում համաշխարհային տնտեսության մեջ, հատկապես զարգացած երկրներում, տեղի են ունենում տեխնոլոգիական այնպիսի փոփոխություններ, որոնք ակնհայտորեն նոր μնույթ են հաղորդում տնտեսական կապերին, գործարքների իրականացմանը, պայմանագրային հարաμերություններին և տնտեսական այլ երևույթների:

Գրականության ցանկ
1. ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգիրք, 1998,
2. Ապրանքների առքուվաճառքի պայմանագրերը մարքեթինգում (ուսումնական ձեռնարկ).-Եր: Տնտեսագետ, 2002,
3. Գ. Բեքմեզյան, Գույքի օտարման պայմանագրեր ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2016թ.,
4. Գ. Չատինյան, Առևտրի Տնտեսագիտություն ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2014թ.,
5. «Կոմերցիայի հիմունքներ», Ս.Հ.Բուլանիկյանի խմբագրու¬թյամբ, ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, Տնտեսագետ, 2009,
6. Васильева Н. М. Правовое регулирование налогообложения электронной коммерции. М., 2007,
7. Кузьмин И. Г. Электронная торговля в России: экономическая эффектив- ность, проблемы и перспективы развития. СПб., 2002,
8. Как продатв ваш товар на внешнем рынке, справочник, изд. “мыслв”, 1990

Էջ 67 Գին 28000 Պատվիրել