diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Գործազրկությունը և գնաճը ՀՀ տնտեսությունում հետճգնաժամային ժամանակահատվածում (2008-2017թթ.)

Բովանդակություն
Գլուխ 3. Գործազրկությունը և գնաճը ՀՀ տնտեսությունում հետճգնաժամային ժամանակահատվածում (2008-2017թթ.)
3.1. Գործազրկության դինամիկ վերլուծությունը ՀՀ-ում
3.2. ՀՀ տնտեսության համար նոր Քեյնսյան Ֆիլիպսի կորի միջոցով գնաճի մակարդակի գնահատումը

Հատված
Գործազրկության հիմնախնդիրն այսօր Հայաստանում արդիական է ավելի, քան երբևէ: Աշխատանք չունենալու, հայրենի ափերում իրենց հնարավորությունները լավագույնս դրսևորելու հնարավորություն չունենալու պատճառով հազարավոր հայեր լքում են իրենց հարազատ երկիրը: Սա աղետ է ոչ միայն զուտ ազգային նկատառումներից ելնելով, այլև՝ տնտեսական հիմնախնդիր: Բանն այն է, որ երկիրը լքում են հասուն տարիքի մարդիկ, որոնց մասնագիտացման համար երկրի կառավարությունը որոշակի միջոցներ է հատկացրել, և փաստորեն այսօր այդ մարդիկ մասնակցում են ոչ թե մեր երկրի, այլ օտար երկրների տնտեսությունների կառուցման գործին:

Գրականության ցանկ
1. ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության պաշտոնական կայքէջ, http://www.armstat.am/am/?nid=12&id=08010&submit=%D5%93%D5%B6%D5%BF%D6%80%D5%A5%D5%AC
2. ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայություն, Աշխատանքի շուկան Հայաստանի Հանրապետությունում,2016թ.,
3. http://www.armstat.am/file/article/15._trud_2016_8.pdf
4. At least one-fifth of people from these countries lives abroad, World Economic Forum, 19.12.2016,
5. https://www.weforum.org/agenda/2016/12/fifth-of-people-from-these-countries-live-abroad/
6. Unemployment: Armenia, The World Bank, (modeled ILO estimate), http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?locations=AM (անհրաժեշտ է նշել՝ Համաշխարհային բանկի և Ազգային վիճակագրական ծառայության՝ գործազրկության մակարդակի վերաբերյալ պաշտոնական տվյալները փոքր-ինչ տարբերվում են. Համաշխարհային բանկի հրապարակած տվյալները ցածր են ԱՎԾ-ի կողմից հրապարակված տվյալներից)

Էջ 17 Գին 5000 Պատվիրել