diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Ընթերցանությունը որպես սոցիալական և մշակութային ֆենոմեն

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Ընթերցանությունը որպես սոցիալական և մշակութային ֆենոմեն
Գլուխ 2. Ընթերցանության ձևավորումը որպես զանգվածային մշակույթի մաս
Գլուխ 3. Ընթերցանությունը խորհրդային և հետխորհրդային Հայաստանում
Եզրակացություն

Հատված
Ընթերցանության մշակույթը շատ կարևոր գործոն է զարգացման ճանապարհն ընտրած յուրաքանչյուր պետության համար: Դա հաղորդակցություն է մտածելակերպի ու ժամանակի հետ և սերունդներ է կապում իրար: Չկարդալը հասարակության և անհատի դեգրադացման է հանգեցնում, ինչի հետևանքով և՛ հասարակությունը, և՛ անհատը դառնում են խոցելի, թերի մտածողությամբ հասարակությունը վտանգ է պարունակում, քանի որ նման հասարակությանը շատ հեշտ է կառավարել: Մեր օրերում գրքի ու ընթերցանության մշակույթից ավելի տարածված է էկրանային մշակույթը, թեև գաղտնիք չէ, որ մտածելու, զարգանալու և որպես անհատ ձևավորվելու հատկանիշները մարդը ձեռք է բերում հիմնականում ընթերցելու դեպքում, ոչ թե՝ տեսնելու կամ լսելու:
Էժանագին հեռուստահաղորդումները, սերիալները անհատի գիտակցության հետընթացն են «ապահովումե: Համացանցի վերաբերյալ հնչում են տարբեր կարծիքներ, մի դեպքում այն ապահովում է ցանկալի գրքերի արագ և մատչելի ձեռքբերում, մյուս դեպքում՝ նպաստում, որ մարդիկ հեռանան գրքից, պատճառ են դառնում, որ յուրաքանչյուրը փակվի իր «վանդակում»: Սա լուրջ խնդիր է:

Գրականության ցանկ
1. Peter Singer,How Are We to Live? Ethics in an Age of Self-interest, Oxford University Press, Oxford, 1997
2. Steinberg H. Books and readers as a subject of research in Europe and America // Int.Soc.Sci J. – Vol.24. – No 4., p. 744-755, 1972
3. The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined, Steven Pinker, Penguin Publishing 2011 г.
4. Бодрийар Ж. Призрак толпы. М., 2007; Московичи С. Век толп. М., 1998
5. Большой толковый словарь. Т. 1. (А-О) / Пер. с англ. М., 1999
6. Бранский В. П. Социальная синергетика как постмодернистская философия истории // Общественные науки и современность. 1999. N 6
7. Бурдье П., Социальное пространство и символическая власть, М., 1994
8. Гидденс Э., Образования, комуникация и средство массовой информации/ Социология, М., 1990,

Էջ 51 Գին 20000 Պատվիրել