diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Չինաստանի ազատ տնտեսական գոտիների առանձնահատկությունները

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Չինաստանը համաշխարհային տնտեսության համակարգում
1.1 Տնտեսության զարգացման չինական մոդելը և դրա առանձնահատկությունները
1.2 Չինաստանը որպես համաշխարհային տնտեսության նոր առաջատար

Գլուխ 2. Չինաստանի արտաքին տնտեսական քաղաքականությունը և նրա առանձնահատկությունները
2.2.Չինաստանի ազատ տնտեսական գոտիները և նրանց հիմնական առանձնահատկությունները
2.2. Հատուկ տնտեսական գոտիները և բաց քաղաքները
2.3 Համալիր գոտիները և տեխնոպարկերը

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Հատված
Համաշխարհային տնտեսության վերջին տարիների զարգացումները ցույց են տալիս, որ արտաքին տնտեսական գործունեությունը հավելյալ և խթանող գործոնից սկսում է վերածվել տնտեսական զարգացման ապահովման հիմնական գործոնի: Արագ տեմպերով է առաջ գնում տնտեսական կյանքի միջազգայնացման գործընթացը, որը արտահայհտվում է համաշխարհային առևտրի զարգացման մեջ, արտադրության, կապիտալի, գիտելիքի և տեխնիկայի միջազգայնացման մեջ: այս գործընթացում կարևոր գործոն է հանդիսանում ազատ տնտեսական գոտիների ստեղծումը, որը լայնորեն տարածվել է շատ երկրներում՝ ինչպես զարգացած, այնպես էլ զարգացող:
Արտաքին տնտեսական գործունեության ընդհանուր զարգացման ֆոնին Չինաստանի տնտեսությունը երկար ժամանակահատված գտնվում էր պարփակված վիճակում: Միայն 20-րդ դարի 80-ական թթ. սկսած այստեղ սկսեցին իրականացվել ռեֆորմներ: Այդ ռեֆորմների կարևոր մասն այն է, որ մշակվեցին բազմակողմանի ռազմավարություններ արտաքին տնտեսական կապերի զարգացման համար: Դրանով Չինաստանի կառավարությունը փորձում էր ինտեգրել չինական տնտեսությունը համաշխարհային տնտեսական գործընթացներին: Այդ քաղաքականության իմաստը կայանում է տնտեսական և գիտատեխնիկական կապերի մաքսիմալ օգտագործման մեջ: Այս ոլորտում Չինաստանի ամենահաջողված քայլը հանդիսանում է ազատ տնտեսական գոտիների ստեղծումը: Ներկայումս չինական ազատ տնտեսական գոտիները կարևոր դեր են խաղում համաշխարհային առևտրային գործառնությունների բնագավառում:
Ուստի ժամանակակից աշխարհակարգի պայմաններում չինաական ազատ տնտեսական գոտիների առանձնահատկությունների բացահայտումը կարևոր և արդիական գիտական քայլ է:

Գրականության ցանկ
1. П.Гуандун шэн тунцзи няньцзянь.1985-1990.(Статистический ежегодник провинции Гуандун. 1985-1990).Гуандун, 1985-1990.՛
2. Гуанси шэн тунцзи няньцзянь.1990.(Статистический ежегодник провинции Гуанси.1990).Гуанси, 1990.
3. Сычуань шэн тунцзи няньцзянь.1991.(Статистический ежегодник провинции Сычуань. 1991 ).Сычуань, 1991.
4. Хунань шэн тунцзи няньцзянь.1991.(Статистический ежегодник провинции Хунань. 1991 ).Хунань, 1991.
5. Цзянси шэн тунцзи няньцзянь.1991.(Статистический ежегодник провинции Цзянси.1991).Цзянси, 1991.
6. Чжунго дувай цзинцзи маои няньцзянь.1987. (Ежегодник внешней экономики и торговли Китая. 1987). Пекин, 1987:
7. Авдокушин Е.Ф. Свободные экономические зоны. / Москва, 1993.
8. Андреев В. О законодательной базе создания и функционирования СЭЗ в России. // Внешняя торговля. 1995.№ 1.
9. Андрианов В.Д. Россия: экономический и инвестиционный потенциал. / Москва.: Экономика, 1999.
10. …

Էջ 60 Գին 24000 Պատվիրել