diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Կուրսային Միջազգային կոմերցիոն գործունեության զարգացման հիմնական փուլերը

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Միջազգային կոմերցիոն գործունեության հասկացությունը
2. Միջազգային կոմերցիոն գործունեության զարգացման հիմնական փուլերը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Էջ 17 Գին 2.500 Պատվիրել