diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Կուրսային Քաղաքական մտքի ծագումն ու զարգացումը

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Քաղաքական գաղափարների ծագումը Հին Աշխարհում
2. Անտիկ աշխարհի քաղաքական միտքը
3. Պլատոնի և Արիստոտելի քաղաքական հայացքները
4. Հին Հռոմի քաղաքական ուսմունքները
5. Միջնադարի քաղաքական միտքը. Օգոստինոս Երանելի, Թովմա Աքվինացի
6. Վերածննդի դարաշրջանի և Նոր ժամանակների քաղաքական տեսությունները. Նոկոլո Մաքիավելի, Թոմաս Հոμս, Ջոն Լոկ, Շառլ Մոնտեսքյո, Ժան-Ժակ Ռուսո
7. Իմանուիլ Կանտի քաղաքական հայեցակարգը:
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Էջ 25 Գին 9000 Պատվիրել