diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Մագիստրոսական Աշխատանք Ապահովագրական շուկայի մասնակիցները

Ներածություն
Գլուխ 1. Ապահովագրական շուկայի մասնակիցները
1.1. Ապահովագրական շուկան
1.2. Ապահովագրական միջնորդներ
Գլուխ 2. Ապահովագրական միջնորդներ,նրանց գործառույթները
2.1 Ապահովագրական գործակալներ,նրանց գործառույթները
2.2 Ապահովագրական բրոքերներ,նրանց գործառույթները
Գլուխ 3. Ապահովագրական միջնորդները (բրոքերներ) ՀՀ-ում
3.1. Ապահովագրական բրոքերային գործունեության լիցենզավորումը
3.2. Ապահովագրական բրոքերների հաշվետվությունների ձևը, տեղեկատվության կազմը և ներկայացման կարգն ու ժամկետները
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ

Էջ 50 Գին 40000 Պատվիրել