diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Ռեֆերատ Աշխատանքի վարձատրության ձևերը

1. Աշխատավարձի ձևերը և համակարգերի բնութագրերը:
2. Աշխատանքի վարձատրության ժամանակավարձային ձևը և համակարգերը:
3. Աշխատանքի վարձատրության գործավարձային ձևը և համակարգերը:

1. Ս. Պողոսյան Աշխատանքի տնտեսագիտություն, 2004թ.
2. Ս. Պողոսյան Աշխատանքի կազմակերպում, 2000թ.
3. Գ. Տերտերյան Աշխատանքի բաժանման և կոորպերացման ձևերը
4. В. Адамчук Экономика труда, 1999г.
5. Б. Генкин Экономика и социология трудa, 2001г.

Էջ 11 Գին 1.650 Պատվիրել