diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Ռեֆերատ Ապահովագրական գործի էվոլուցիան

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Ապահովագրական գործի ծագման նախադրյալները և զարգացման փուլերը
2. Ապահովագրական շուկայի էությունը
3. Ապահովագրության դասակարգումը
4. Ապահովագրական համակարգերը և ֆրանշիզմները
5. Ապահովագրության ռիսկի էությունը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Ապահովագրությունը մարդկանց միջև առաջացող հասարակական տնտեսական հարաբերությունների հնագույն կատեգորիա է, որն արտադրական հարաբերությունների անբաժանելի մասն է: Այն իրենից ներկայացնում է հասարակական վերարտադրության համակարգում տնտեսական հարաբերությունների օբյեկտիվ ու անհրաժեշտ տարր: Ապահովագրության ծագման պատմությունը, նրա սկզբնական ձևերն ու հետագա զարգացման ուղիները բավականաչափ լայն տարածում են գտել արտասահմանյան շատ հեղինակների աշխատություններում: Պատմականորեն առաջանալով վնասների փոխհատուցման անհրաժեշտությունից` ապահովագրությունն իր զարգացման տևական ընթացքում կրել է էական փոփոխություններ և այժմ տարածվում է բազմաթիվ դեպքերի վրա:

Էջ 18 Գին 5400 Պատվիրել