diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Ռեֆերատ Ապահովագրական գործունեության կազմակերպչական հիմունքները

Բովանդակություն
Ներածություն
1.Ապահովագրության կազմակերպչական համակարգը
2.Ապահովագրության մասնակիցները
3.Ապահովագրական միջնորդները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Էջ 15 Գին 4500 Պատվիրել