diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Ռեֆերատ Ապահովագրության իրավական հիմքերը

Բովանդակություն
Ներածություն
1.Իրավական կարգավորումը ապահովագրության ոլորտում
2.Ապահովագրական իրավահարաբերությունների ծագումն ու դադարեցումը
3.Ապահովագրական պայմանագրերի օբյեկտներն ու սուբյեկտները
4.Ռիսկն ապահովագրական իրավահարաբերություններում
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Էջ 15 Գին 4500 Պատվիրել