diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Ռեֆերատ Առևտրային բանակցությունների նախապատրաստում

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Առևտրային բանակցությունների նախապատրաստման գործընթացի բովանդակությունը
2. Առևտրային տարբեր բանակցությունների նախապատրաստման առանձնահատկությունները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Բանավոր կամ անմիջական հանդիպումների միջոցով բանակցային գործընթացի արդյունավետ ելքի ապահովման պայմաններից է բանակցություններին պատշաճորեն նախապատրաստվելը: Բանակցություններին նախապատրաստվելիս նախքան ապագա գործընկերոջ հետ հանդիպելը անհրաժեշտ է ձեռք բերել նրա վերաբերյալ հնարավոր տեղեկություններ:

Էջ 13 Գին 3900 Պատվիրել