diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Ռեֆերատ Բիզնես մշակույթը Թուրքիայում

Բիզնես մշակույթի ուսումնասիրությունը Թուրքիայում կարևորվում է այն հանգամանքով, որ տեղի բնակչությունը հիմնականում մուսուլմանները: Դրա հետ կապված էլ սույն հարցի ուսումնասիրության դեպքում կարևոր նշանակություն ունի ընդհանուր բիզնես մշակույթի ուսումնասիրությունը մուսուլմանների մոտ:
Թուրքերը կարողանում են իրենց անհրաժեշտ չափով մոտեցնել գործընկերներին: Նրանց գործընկերային միջավայրին բնորոշ են հյուրընկալությունը, հոգատարությունը, հարգարժան վերաբերմունքը:
Թուրքերը իրենք են ընտրում այն անձանց, ում հետ ցանկանում են բիզնես գործողությունների մեջ մտնել: Նրանք ընտրում են այդ անձանց մարդկանց այն շրջանակից, որոնց ճանաչում և հարգում են: Այս իսկ պատճառով Թուրքիայում գործնական հարաբերությունների ծավալման երկար ժամանակահատված է պահանջվում նրանց վստահությունը շահելու և ամուր հարաբերություններ սահմանելու գործընթացին:

Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Смирнов, Г.Н. Этика бизнеса, деловых и общественных отношений (Текст( / Г.Н. Смирнов. – М.: Изд-во УРАО, 2001
2. Солоницына, А.А. Профессиональная этика и этикет (Текст( : учебник / А.А. Солоницына. – Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 2005
3. http://www.rusexporter.ru/

Էջ 6 Գին 700 Պատվիրել