diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Ռեֆերատ Զբաղվածության պետական կարգավորման հիմնահարցերը ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Զբաղվածության պետական կարգավորման անհրաժեշտությունը 2. Զբաղվածության կարգավորման պետական քաղաքականության էությունը
3. Ֆիլիպսի կորը և աշխատանքի շուկայի կարգավորումը
4. Զբաղվածության կարգավորման պետական մարմինները
5. Զբաղվածության կարգավորման արտասահմանյան փորձը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Հայտնի է, որ շուկան ինքնակարգավորվող համակարգ է և այն երկրներում, որտեղ գործում են շուկայական տնտեսական հարաբերություններ, տնտեսությունը կարգավորվում է շուկայական մեխանիզմներով: Այս երկրներում պետության դերը, նրա տնտեսական գործառույթները պայմանավորված են շուկայական տնտեսության անկատարությամբ կամ շուկային բնորոշ թերություններով: Պետության դերը խիստ մեծանում է հատկապես այնպիսի ոլորտներում, որտեղ հասարակությունն առավել զգայուն է դրա յուրաքանչյուր փոփոխության կամ խզման նկատմամբ: Այդպիսի ոլորտներից է աշխատանքի կամ բնակչության զբաղվածության ոլորտը:

Էջ 18 Գին 5400 Պատվիրել