diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Ռեֆերատ Խումբ 1․

10 էջ ծավալով անվճար աշխատանքներ diplom.am-ում

1. Կրտսեր դպրոցականների ալգորիթմական և տրամաբանական մտածողությունը զարգացնելու ուղղությամբ աշխատանքների ձևերը և կազմակերպման մեթոդները մաթեմատիկայի ուսուցման դասընթացում
2. Բնավորության մակերեսային և խորքային գծերը
3. Ուշադրության, հիշողության, երևակայության գործընթացների զարգացումը կրտսեր դպրոցական տարիքում
4. Ճարպերի և ածխաջրերի փոխանակության առանձնահատկությունները տարիքային տարբեր շրջաններում
5. Արտաթորության նշանակությունը, արտաթորության համակարգի կառուցվածքը, զարգացման տարիքային առանձնահատկությունները և հիգիենան
6. Ներսես Շնորհալու բանաստեղծությունները
7. Հույզերի և զգացմունքների դերը մարդու կյանքում և գործունեության մեջ
8. Կամքը և նրա կապը անձի բանականության և բարոյականության հետ
9. Վասիլի Իվանովիչ Սուրիկով
10. Ռինոլալիա և ռինոմոֆիա

Էջ - Գին - Պատվիրել