diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Ռեֆերատ ՀՀ աշխատանքի շուկայի ժամանակակից հիմնահարցերը

Բովանդակություն
Ներածություն
1.Աշխատանքի շուկայի էությունը, առանձնահատկությունները
2. Աշխատանքի շուկայի հատվածավորումը
3. Աշխատանքի շուկայի հավասարակշռությունը
4. Աշխատանքի շուկայի մոդելները
5. ՀՀ աշխատանքի շուկայի ձևավորման նախադրյալները
6. ՀՀ աշխատանքի շուկայի արդի իրավիճակը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Աշխատանքի շուկան, հանդիսանալով շուկայական տնտեսական համակարգի առանձին և ինքնուրույն բաղադրիչ, իրենից ներկայացնում է աշխատանքի ամբողջական առաջարկի և ամբողջական պահանջարկի հասարակական հարաբերությունների համակարգ: Այստեղ ձևավորվում և կարգավորվում են մի կողմից` վարձու աշխատողների, այսինքն` աշխատանք առաջարկողների, մյուս կողմից` գործատուների` աշխատանքի պահանջարկ ներկայացնողների հա- րաբերությունները: Միաժամանակ, աշխատանքի շուկայում են սահմանվում աշխատուժի գինը, նրա վարձակալման, աշխատանքային պայմանները, ինչպես նաև` աշխատուժի և աշխատատեղերի թվաքանակի հարաբերակցությունը: Աշխատանքի շուկան արտացոլում է զբաղվածության, դրա հիմնական կառուցվածքների (ճյուղային, մասնագիտական, ժողովրդագրական) փոփոխությունների դինամիկան, ինչպես նաև գործազրկության մասշտաբները և դրա փոփոխման միտումները:

Էջ Գին 5100 Պատվիրել