diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Ռեֆերատ Սոցիալական ապահովագրության համակարգի ձևավորման անհրաժեշտությունը շուկայական տնտեսության պայմաններում

Բովանդակություն
Ներածություն
1.Շուկայական տնտեսության առանձնահատկությունները:
2.Սոցիալական պաշտպանության էությունը շուկայական տնտեսության պայմաններում
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Էջ 12 Գին 3600 Պատվիրել